Helene Marum Hoppestad i Gjerpen og Solum bondelag uttaler det.

Kniven på strupen

- Gjennom flere år har situasjonen for norske bønder forverret seg. Bøndene har kniven på strupen. Det kan ikke fortsette. Og alle kan bidra, også den enkelte butikkunde, sier Marum Hoppestad.

- Skal vi ha norsk landbruk og matproduksjon i framtida, bør forbrukerne ha større bevissthet om den makten de har ved eksempelvis å øke sitt innkjøp av lokalt produserte råvarer - for å støtte det lokale landbruket/lokale produsenter. Kort sagt: Ikke bare tenk pris.

Godt vant

Marum Hoppestad opplyser om at matvareprisen vil stige og videre:

- Og her på berget er vi vant med kunstig lave matpriser sett i forhold til kjøpekraften vår på grunn av en ønsket politikk. Men dette slår nå sprekker bakover i verdikjeden. Politikken virker ikke lenger.

- Den har også vært sterkt volumdrevet over flere år noe som har gitt overproduksjon og en uheldig markedsituasjon innen mange produksjoner.

Står i stormen

- Hvordan er forholdene for bøndene i Skien egentlig?

- I Skien har vi mange utrolige flinke og driftige bønder som står i stormen. Noen fordi de etter eget valgt har lagt hele familiens økonomi i livsverket, noen fordi de ånder og brenner for bondeyrket selv om gårdens ressurser kanskje ikke gir mer enn 0,2 årsverk på kontoen, noen fordi det er forventet at de fører familiegården videre.

Psykisk helse

Kan du konkret si på hvilke områder bøndene er presset?

- Det gjelder ekstrem kostnadsvekst, det handler om reduksjon av CO2-utslipp og dyrkbar mark som forsvinner. I tillegg kommer det med psykisk helse, bondeyrket er krevende og til tider ensomt - på toppen av dette kommer pandemien.

Gårdsbutikker

På samme tid er Marum Hoppestad opptatt av å rette fokus på det som positivt. - Bonden er en næringsaktør og bidrar til lokal matproduksjon og matfordeling. Vi har mange gårdsbutikker og små utsalg i byen.

- Bonden skaper mat basert på de lokale ressursene vi har til rådighet, og den er sunn. Og bonden kan beskrives som en multikunstner, driver gårder, kunnskapsformidling og kulturlandskapspleie og mye mer.

- Og hvis jeg ikke finner norsk mat i butikken.

- Da kan du etterspørre den.

Jordbruksoppgjøret

Lokalt har bondelaget stadig kampanjer gående. Tidligere i år handlet det om «Kveldsmat til bonden». Her fikk bønder som jobbet seint og tidlig litt ekstra oppmerksomhet.

- Hva tenker du om vårens jordbruksoppgjør forresten?

- Alle lokallag jobber med det. Situasjonen rammer nå både store og små bønder, også i Skien, og aller hardest de yngre bøndene som har investert og fulgt myndighetenes oppfordring om å satse. Kostnadene har eksplodert mens inntektene står i bero. Og dette kommer på toppen av noen trøblete dyrkingssesonger, for eksempel tørken i 2018.

- Uten et stort inntektsløft i årets oppgjør, er vi redd det er kroken på døra for enda flere bønder.