Det var torsdag 1. juli i fjor at politiet avslørte den uvanlige hytteaktiviteten til 51-åringen, som har ei hytte i Skien kommune.

I et rom i den avsidesliggende hytta fant politiet et dyrkerom med planter, LED-lys-oppsett, strømkabel, luftuttak og monterte vifter. Totalt var det 40 cannabisplanter med lik størrelse.

Tidlig i oktober møtte 51-åringen i Telemark tingrett, hvor han sto tiltalt for den ulovlige produksjonen av narkotika, narkotikabesittelse, to tilfeller av ruskjøring og flere tilfeller av kjøring uten førerkort. 51-åringen tilsto det meste, men nektet for besittelse av fem gram amfetamin og for noen tilfeller av ulovlig kjøring.

En tiltalepost som gjaldt dyrking av 60 cannabisplanter i februar i fjor ble frafalt, og 51-åringen ble dermed frifunnet for dette.

– Smertelindring

Ifølge dommen tilsvarte de 40 cannabisplantene som ble funnet på 51-åringens hytte i juli i fjor rundt 1 760 gram i tørket tilstand. Retten legger til grunn en THC-konsentrasjon på sju prosent.

51-åringen forklarte i retten at han har smerter og at stoffet var til eget bruk, til smertelindring.

Han sto videre tiltalt for besittelse av fem gram amfetamin, som ble funnet i midtkonsollen i bilen hans tirsdag 30. mars i fjor. Han hadde samme dag blitt observert kjørende i bilen. I retten sa han at det var en leieboer som eide stoffet, men at han tok på seg skylda. Det tror ikke retten noe på, og han ble funnet skyldig i besittelse av fem gram amfetamin.

Tingrettsdommer Berit Nerva og meddommerne Katrine Elisabeth Sletten Haraldsen og Victor Behrens har dømt 51-åringen til sju måneders ubetinga fengsel, med fratrekk av tre dager som han allerede har sittet i varetekt. Han er videre fradømt sperrefrist for alltid på førerkort, regnet fra 21. mars 2021. Sperrefrist for alltid betyr i praksis at man kan søke om å få ta førerkortet på nytt etter fem år.

– Et ganske stort kvantum

Retten mener at det er cannabisdyrkinga som er det mest alvorlige i saken.

– Saken gjelder et ganske stort kvantum stoff, som potensielt kunne gi grunnlag for bruk blant mange. Forholdet tilsier isolert sett – før fradrag for formildende omstendigheter – fengsel i minst ni måneder, heter det i dommen.

I formildende retning er det vektlagt tilståelsene og lang saksbehandlingstid.

Dommen var litt mildere enn påstanden til aktor, politiadvokat Jon Borgen, som mente at åtte måneders fengsel var passende straff.

51-åringen, som er domfelt en rekke ganger tidligere, ble forsvart av advokat Marius Haugstoga.