Kvitter seg med spisestedet sju år etter oppstart

Eieren oppgir helsemessige hensyn som årsak til at gatekjøkkenet er lagt ut for salg.