Det var om ettermiddagen fredag 15. oktober i fjor at den 23 år gamle kvinnen ble stanset i bil på Voldsvegen i Skien. Hun ble mistenkt for ruskjøring og måtte bli med politiet til legevakta for å avgi blodprøve. Blodprøven viste at hun hadde THC i blodet og påvirkningsgraden tilsvarte mer enn 0,5 i alkoholpromille.

Nylig måtte den 23 år gamle kvinnen fra Bamble ta turen til Telemark tingrett i Skien, hvor hun erkjente straffskyld for ruskjøring.

Tingrettsdommer Vibeke Bull-Hansen har dømt den 23 år gamle kvinnen til 15 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år, samt en bot på 10 000 kroner. Hvis ikke boten betales, venter 15 dager i fengsel. Videre er kvinnen fradømt førerkortet for ett år med fratrekk av perioden som førerkortet allerede har vært beslaglagt. Når denne perioden er over, må hun avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.

– Avhengig av lappen

Den 23 år gamle kvinnen forklarte i retten at hun er svært avhengig av lappen, både i forhold til familie, jobb og studier. Men tingrettsdommer Vibeke Bull-Hansen mener at man ikke kommer utenom førerkortbeslag i denne saken.

– Den virkninga tap av førerretten vil ha for siktede fremstår allikevel ikke som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes. Hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn tilsier også at en slik tapsperiode er nødvendig i en sak som denne, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten hadde foreslått en bot på hele 34 000 kroner i saken, men det mente retten var for høyt. Retten tok hensyn til kvinnens økonomiske situasjon og satte som nevnt boten til 10 000 kroner.

I rettsmøtet sa den 23 år gamle kvinnen at hun tar betenkningstid på om hun vil godta eller anke dommen.