Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud har tatt ut tiltalebeslutninga mot den 40 år gamle grenlandskvinnen, som er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven.

Ifølge tiltalebeslutninga skal kvinnen ha reist fra en kanin som var utendørs, og dette skal ha skjedd et sted i Skien i slutten av desember 2021.

Overlevert til Dyrebeskyttelsen

– Hun unnlot blant annet å sørge for at kaninen var sikret mot angrep fra rovdyr, og at den hadde tilgang på mat, vann og et lunt oppholdssted med tilstrekkelig varme. Da kaninen ble fanget inn og overlevert Dyrebeskyttelsen onsdag 26. januar 2022 var kaninen avmagret, hadde utflod fra øyne og nese, og betydelige problemer med tennene slik at den ikke var i stand til å innta mat på egen hånd, heter det i tiltalebeslutninga.

Påtalemyndigheten mener også at kvinnen ga kaninen for dårlig stell og at hun ikke sørget for at den ikke fikk nødvendig behandling for feilstilling av tenner høsten 2021, altså i tidsrommet før hun skal ha forlatt kjæledyret.

– Den manglende behandlinga av tennene medførte at kaninen slet med å ta til seg næring, og også fikk tett nese og pussete utflod fra øynene, heter det i tiltalebeslutninga.

– Ingen kommentar

I tiltalebeslutninga, som er signert av statsadvokat Petter Sødal og datert 15. juni 2022, tas det forbehold om at det vil bli lagt ned påstand om erstatning til Dyrebeskyttelsen Telemark for utgifter til veterinærbehandling, oppstalling og stell av kaninen.

Det er satt av én dag til rettssaken som går i Telemark tingrett 23. januar. Politiinspektør Hans Egil Seljordslia i Sør-Øst politidistrikt er aktor i saken, mens den 40 år gamle kvinnen forsvares av advokat Camilla Hagen. Dommerfullmektig Adrian Lillefjære er rettens administrator.

Advokat Camilla Hagen ønsker ikke å kommentere saken nå, og det er derfor uvisst hvordan den tiltalte kvinnen stiller seg til anklagen.