Det er budskapet fra Miljødirektoratet til Skien kommune i et ferskt brev.

Bakgrunnen er en henvendelse fra Skien kommune i midten av forrige måned, "med søknad om at areal ved Kverndammen erstatter deler av Jarseng statlige friluftslivsområde". Det skal også tidligere har vært korrespondanse om denne problemstillingen.

Bystyret vedtok "Detaljregulering for Jarseng" i september.

En avklaring er gjort

Kommunen har opplyst til Miljødirektoratet at store deler av naturområdet ved Kverndammen skal benyttes som erstatningsareal. En avklaring er gjort i forhold til damsikkerhetsforskriften, og det vil ikke føre til problemer hvis området "får status som statlig sikret friluftslivsområde".

Dermed konkluderer Miljødirektoratet med at de samtykker til at "Kverndammen erstatter deler av Jarseng friluftslivsområde".

Betingelser

Miljødirektoratet oppgir at de vil slette heftelsen om "allmenn friluftsbruk av Jarseng" betinget av at friluftslivet ved Kverndammen ikke benyttes "til annet enn friluftslivsformål for allmenheten uten samtykke fra staten v/Miljødirektoratet."

En annen betingelse er at kommunen tar over drifts- og tilsynsansvaret for Kverndammen og følger "våre retningslinjer for forvaltning av statlige friluftslivsområder".