– Alle våre 2500 kunstverk er registrert på nytt, og et utvalg – cirka 300 – befinner seg nå på den digitale formidlingsplattformen Digitalt museum.

Det opplyser Tom-Erik Lønnerød, som er ansvarlig for informasjonen som kommer opp i det kommende formannskapsmøtet i Skien kommune.

Søkbar for innbyggerne

– Vi registrerer og digitaliserer kommunens kunstsamling fordi den skal være lett tilgjengelig og søkbar for kommunens innbyggere, men vi ønsker også at resten av landet skal ha tilgang.

– Budsjettet vårt er på 250 000 kroner, og tiltaket inngår i kommunens store digitalprosjekt, forteller Lønnerød.

Plassert ut i bygningene

Kommunens kunstsamling skal før digitalisering startet ha hatt en forvaltning som var lite robust og tungvinn. Bare litt av den har vært tilgjengelig for innbyggerne digitalt.

– Men 90 prosent av verkene er utplassert i kommunale bygninger og institusjoner. Noen av verkene befinner seg i magasiner.

De fremste kunstnerne

En sentral del av samling er verkene kommunen mottok fra Skiens kunstforening i 1965. Her er det arbeider av mange landet fremst kunstnere fra siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Navn som kan nevnes er Kai Fjell, August Cappelen, Th. Kittelsen og Erik Werenskiold.

I perioden 1968 til 2007 har kommunen via Norsk kulturråds innkjøpsordning mottatt verk skapt av samtidskunstnere som Gunnar Torvund og Vanessa Baird.

Flere arbeider som har havnet i Skien er gaver opprinnelig gitt Henrik Ibsen. Kunstnere her er blant andre Kitty Kielland, Christian Skredsvig og Gerhard Munthe.

Kommunes innkjøpsordning for kunst har hentet inn den øvrige samlingen, inkludert arbeider av Jan Christensen og Josefine Lyche.

Det er mest malerier og grafikk i samlingen.

Tar hensyn til sikkerheten

De som i det digitale systemet vil vite i hvilken bygning det enkelte kunstverk er å finne, vil bli skuffet. Det oppgis ikke av sikkerhetsmessige grunner. Men Lønnerød er klar på at det kommer til å bli arrangert kunstutstillinger hvor flere av arbeidene vil kunne oppleves samlet.

Byvandringer i skienskunst er dessuten en mulighet.