Dette prosjektet har Telemark museum ved avdelingsleder for bygningsvern, Bjørn Rudborg, ansvaret for.

Selv byggingen finner sted i et verksted ikke langt fra museet. Konkret, i målestokken 1:3, gjøres den av tradisjonshåndverker Hans Petter Musum, og han har holdt det gående hele mai og nærmer seg å kunne legge på taket.

Gran fra eget skogsfelt

- Jeg bygger jo en kopi av Holta-stua i et langt mindre format enn den originale. Siden materialene er så mye mindre, er det mer utfordrende å få de ulike elementene på plass.

- Men teknikken jeg benytter er den som er vanlig når det gjelder lafting, forteller Musum.

Musum bruker gran, fra et eget skogsfelt nær Kragerø.

Har sin pris

- Telemark museum har et ansvar for å formidle bredt. Ved nærmest å lage Lego med øks eller benytte et byggesett av tre, vil vi kunne formidlet tradisjonell byggeteknikk til barn og unge, forteller Rudborg.

- Hvor kan dette byggesettet komme opp?

- Selvsagt kan det gjøres på museet hvis klassene kommer hit eller det kan skje i forbindelse med utstillinger andre steder.

- Koster det mye å få til dette prosjektet?

- Det er ikke billig, noen hundre tusen kroner vil det nok komme på.

Rudborg og Musum har ikke finregnet, men regner med at det vil ta noen timer å sette opp miniatyren i forbindelse med elevbesøk.

De holder det dessuten som sannsynlig at de elevene som er fysiske anlagte spesielt vil la seg inspirere av modellen.

Holta-stua var for øvrig en av de første stuene som kom til Brekkeparken.

Lafte-fakta

En veggkonstruksjon av liggende tømmer, og der stokkene legges med topp- og rotenden vekselsvis til hver sin side - og holdes på plass ved sammenføyning i hushjørner og tverrstående vegger, er laft eller lafteverk (kilde: Store norske)

Byggemåte er kjent helt tilbake til oldtiden - tiden før år 476 etter Kristus. Laftehus fra 1200-tallet er bevart. I Norden er de eldste eksemplene i arkeologiske utgravinger fra vikingtiden.

Lafting har vært den dominerende byggemåten her til lands fram til slutten av 1800-tallet - mens i resten av Europa var "utmurt bygningsverk" det vanlige.

Furu skal være det meste benyttede materialet.