Det vises i saksframlegget med innstilling fra fylkesdirektøren: "Tildeling av tilskudd til verneverdige kulturminner i privat eie 2022".

Om kort til tid skal hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett behandle den.

Høy kulturminneverdi

Bygningen i Seljord er et hus på seter eller støl, og den har "høy kulturminneverdi, sjeldenhetsverdi og lav bruksverdi". Restaurering er nødvendig, og innstillingen er altså på 150 000 kroner.

Den aktuelle bygningen på Notodden omtales som "Dobbeltbur" som "har høy lokal kulturminneverdi", nøkkelord: restaurering.

De andre foreslåtte

Her følger de andre kulturminnene i Telemark som står på fylkesdirektørens liste:

Grue i eldhus - gjenoppføring - Seljord - 135 000 kroner.

Stall, Haslerud gård - utbedring - Tinn - 100 000 kroner.

Uthus, Brøsjø stasjon - restaurering - Drangedal - 100 000 kroner.

Låve - restaurering - Vinje - 97 280 kroner.

Tyri jakthytte - utbedre fuktskader - Nome - 80 000 kroner.

Kviteseidgata 29 - taktekking - Kviteseid - 50 000 kroner.

Våningshus - utskifting råteskader - Seljord - 50 000 kroner.

Stabbur - reperasjon - Nome - 40 000 kroner.

Søkte om til sammen fire millioner

Det opplyses om at denne tilskuddsordningen, "Midler til verneverdige kulturminner i privat eie", skal motivere til å ta vare på den fysiske kulturarven.

I alt fikk fylkeskommunen inn 24 søknader, både fra Telemark og Vestfold, samlet søknadssum 4,15 millioner - mens en har 1,2 millioner til disposisjon.

I alt anbefales det at 14 prosjekt får tilskudd, ni får avslag.