Kritisk til innlegg om verdensarv

KRITISK: Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit mener førsteamanuensis Inger Birkeland heller burde uttale seg i kraft av sin tittel, enn å bruke sin byråkratiske plass i samfunnet når hun uttaler seg om Rjukan og Notoddens kulturarvstatus.

KRITISK: Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit mener førsteamanuensis Inger Birkeland heller burde uttale seg i kraft av sin tittel, enn å bruke sin byråkratiske plass i samfunnet når hun uttaler seg om Rjukan og Notoddens kulturarvstatus.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit reagerer på at førsteamanuensis Inger Birkeland misbruker sin status som ansatt ved HiT når hun kritiserer fylkets verdensarvstatus.

DEL

Det var i et debattinnlegg i Aftenposten datert 10. juli førsteamanuensis Inger Birkeland uttaler seg om verdensarvstatusen til Rjukan og Notodden.

«Det er et påfallende fravær av kritisk diskusjon rundt utfordringene ved en verdensarvstatus. Ingen snakker offentlig om utfordringene», skriver hun blant annet i Aftenposten.

– Som privatperson

Geir Berge Nordtveit har forfattet innlegget (les det i sin helhet under) sammen med kollegene Geir Sørum (kulturminnevern) og Eystein M. Andersen (verdensarvkoordinator).

Nordtveit er mest kritisk til at forfatteren av innlegget representerer høyskolen.

– Jeg reagerer mest på at hun skriver under innlegget som førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, som om hun uttaler seg på vegne av høyskolen. Jeg mener hun burde ha uttalt seg som enkeltperson i kraft av sin tittel som Dr.philos. eller noe sånt, sier Nordtveit.

Han presiserer at når staten sender av gårde en verdensarvsøknad, er det vel gjennomarbeidet – og med viten om at det forplikter.

«Fra staten er fylkeskommunen gitt en rolle som en ledende regional utviklingsaktør. Denne oppgaven er inspirerende i forhold til en verdensarv som staten med sine departementer og direktorater også er forpliktet til å verne og utvikle. Dette oppdraget tar vi med glede på oss og skal gjennomføre det i nært samarbeid med kommunene i kjerneområdet og med private og offentlige aktører i hele Telemark» skriver han i tilsvaret.

– Næring og vekst

Inger Birkeland skriver «Jeg tror personlig ikke på et turismeeventyr».

– Vi har jobbet målbevisst med dette i seks år og totalprosessen har kostet 10 millioner kroner. Selvfølgelig har vi langsiktige mål om som kopler identitet og tilhørighet med næring og vekst, sier fylkeskultursjefen.

TA har ikke lykkes å komme i kontakt med Inger Birkeland tirsdag.

Les innlegget her:

Rjukan, Notodden og Vinje verdensarv. Hva nå?

Fredag 10. juli hadde førsteamanuensis Inger Birkeland ved Høgskolen i Telemark et lengre innlegg som krever et svar. Årsaken er at budskapet både er uklart og at et negativt syn på verdensarvstatusen gjennomsyrer innlegget.

Det forplikter å underskrive med sin akademiske tittel og arbeidsplass. Da representerer hun både akademia og sin/vår egen høgskole, og ikke sin mening som privat person. Det synes vi er beklagelig, særlig i forhold til det partnerskapet fylkeskommunen har med Høgskolen i Telemark.

I samband med grunnlovsjubileet 1814 – 2014 samarbeidet høgskolen og fylkeskommunen om utgivelsen av Telemarks Historie. Førsteopplaget på tre rikt illustrert bind ble utsolgt. Fylkeskommunens økonomiske bidrag var på 7,5 mill. kroner, så vidt vi vet uten bidrag fra førsteamanuensis Inger Birkeland.

Arbeidet med verdensarvsøknaden har tatt seks år. Riksantikvaren har tatt mesteparten av kostnadene.

Telemark fylkeskommune har jobbet strategisk, med god politisk ryggdekning for å oppnå verdensarvstatus. Gjennom det forberedende arbeidet har fylket vårt passert Oppland og Hordaland og Telemark er nå det fylket i Norge som har flest fredete kulturminner. Det er en stor nasjonal og regional oppgave å ta vare på denne kulturarven og legge til rette for verdiskaping basert på unike opplevelser og verdifull historie.

Samtidig som kulturarven betyr økt lokal og regional identitet og skal tas vare på, er vi opptatt av å skape nye arbeidsplasser og realisere de verdiene vi ser i våre fortrinn. Dette skal vi gjøre på en offensiv og bærekraftig måte. Vi har hele tiden vært klar over at det skjer lite utvikling fra en verdensarvstatus uten at det arbeides for det.

Fra staten er fylkeskommunen gitt en rolle som en ledende regional utviklingsaktør. Denne oppgaven er inspirerende i forhold til en verdensarv som staten med sine departementer og direktorater også er forpliktet til å verne og utvikle. Dette oppdraget tar vi med glede på oss og skal gjennomføre det i nært samarbeid med kommunene i kjerneområdet og med private og offentlige aktører i hele Telemark. Så får vi bare ønske Høgskolen i Telemark og førsteamanuensisen lykke til, og håpe at verdensarv blir et interessant utdanningstema og forskningsobjekt i åra framover og som vil gi verdiskapning og kunnskapsutvikling til glede for oss alle!

Avslutningsvis utfordrer vi Høgskolen i Telemark til offisielt å mene noe om det samarbeidet og utviklingspotensialet som ligger i vår nye status som UNESCO-godkjent verdensarvområde.

Geir Berge Nordtveit (fylkeskultursjef),

Geir Sørum (teamleder kulturminnevern),

Eystein M. Andersen (verdensarvkoordinator)

Artikkeltags