Fordelte 148 millioner kroner – så mye går til hus og andre bygninger i Telemark

PRIVAT EIE: Fredede hus i privat eie spenner fra husmannsplasser til herregårder.  Illustrasjonsbilde: Anne-Lise Surtevju

PRIVAT EIE: Fredede hus i privat eie spenner fra husmannsplasser til herregårder. Illustrasjonsbilde: Anne-Lise Surtevju

TELEMARK: Riksantikvaren har fordelt cirka 148 millioner kroner til istandsetting av fredede bygg.

DEL

Da midlene for 2019 ble fordelt, fikk Telemark totalt 14 millioner kroner av potten.

I år er det Oppland og Hordaland som får de største summene. Begge fylkene får 17 millioner kroner til ulike istandsettingsprosjekter. Trøndelag får 15 millioner og Nordland 10,5 millioner kroner.

Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

Ifølge Riksantikvaren regner man med at det er rundt 3300 fredede hus i privat eie i Norge i dag. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting. Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredete bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete prosjekter og sikringstiltak etter søknad.

- Den fredete bygningsarven er en verdifull samfunnsressurs. De private eierne av fredete bygg gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et presseskriv.

75 prosent av tilskuddene går til fredete bygninger, og de resterende 25 prosentene går til fredete kulturmiljøer og andre verdifulle kulturminner.

Artikkeltags