Tilskuddene til samtlige musikkfestivaler er for første gang samlet på én ordning hos Kulturrådet. Tildelingen skal bidra til å utjevne ulikheter mellom musikkfestivaler som oppsto som følge av den nå avskaffede knutepunktordningen.

I Telemark har det vært knyttet litt ekstra spenning rundt tildelingen til Notodden Blues Festival, den eneste festivalen i fylket som var inne på knutepunktordningen.

Bluesfestivalen søkte om femårig støtte, men det er det ingen arrangører som har fått tilslag på. I stedet får festivalen 2,6 millioner kroner per år i tre år, en liten nedgang fra årets tildeling på 2,76 millioner.

- Knutepunktordningen skapte unødig store forskjeller i tilskuddsnivået til ellers sammenlignbare musikkfestivaler. Vi har derfor valgt å gjøre en viss reduksjon i tilskuddene til flertallet av de tidligere knutepunktfestivalene, opplyser leder av Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs, i en artikkel publisert av Kulturrådet.

Fornøyd

For festivalsjef Jostein Forsberg ble det likevel en gledens dag på Notodden. Den treårige støtten sikrer forutsigbarhet i planleggingen av de kommende festivalene.

– Dette viser at vi har en god standing. Et produkt som står støtt i nasjonal sammenheng. Vi kunne jo risikert å gå ned mer i støtte – bare få for ett år – eller i verste fall ikke få noe, sier Forsberg til avisa Telen

Også i Bø fikk man uttelling på søknaden om statlig støtte. Telemarkfestivalen søkte om og fikk 3 millioner kroner fordelt på tre år. De står oppført med 850 000 kroner i tilskudd i 2017.

Skjærgårds Music and Mission Festival fikk 1 125 000 fordelt på tre år. Festivalen mottok 350 000 kroner i 2017.

Norsjø kammermusikkfest i Sauherad søkte om 350 000 kroner og fikk 100 000 for 2018. De er oppført med et arrangørtilskudd på 50 000 i 2017.

Skåtøyfestivalen hadde søkt om 600 000 fordelt på tre år, men endte opp med ettårig støtte på 80 000, en nedgang på 20 000 fra 2017.

Viser ved kanalen i Nome, som mottok 80 000 i arrangørtilskudd i år, søkte om 150 000 i tilskudd i 2018, men fikk avslag.

- Krevende oppgave

Til søknadsrunden for 2018 har det vært til sammen 202 søknader til behandling. 133 av disse er innvilget støtte for 2018, og 53 festivaler har fått tilskudd for flere år. Antallet flerårige tilskudd er tredoblet fra årene før.

Som følge av Stortingets budsjettvedtak har Kulturrådet vedtatt en ramme på musikkfestivalordningen på 147,7 millioner, noe som er en økning på 8,7 millioner fra 2017.

- Vi mener vi har fått til en mer rettferdig fordeling av tilskuddene til musikkfestivaler. Det har vært en krevende oppgave, men vi har hatt god hjelp av midlene som kom i høstens budsjettforlik, sier Jan Ole Otnæs.