– Dette er skuffende. Vi hadde håpet å finne noe om nybygget til Telemark museum. Det er i hele tatt lite spesifikt å finne om Telemark i budsjettforslaget, sier fylkeskultursjef Lars D. Haukvik.

Museumsledelsen har lenge jobbet for å få til et helårsåpent museumsbygg i Skien, og man har følt seg så trygg på signalene som kom via en merknad i fjorårets statsbudsjett, at en arkitektkonkurranse ble igangsatt. Målet har vært å få nybygget realisert i 2019. – Vi håpet intenst, men ut fra det vi vet av erfaring, var ikke dette overraskende. Nå håper vi å få en åpning i Stortinget når budsjettet skal behandles, sier prosjektleder Bjørn Rudborg.

Har en smertegrense

Byggeplanene og arkitektkonkurransen tåler ett års utsettelse, men ikke mer, mener prosjektlederen.

– Det finnes en smertegrense for forprosjektet til et bygg. Det er alvorlig, og det står og faller med statens deltakelse i denne dugnaden, uttaler Bjørn Rudborg.

Vinneren av arkitektkonkurransen blir kåret rundt 1. november. Da vil Stortinget få det endelige prosjektet presentert.

 

Regjeringen varsler at de vil bruke 25 millioner kroner totalt til oppgradering av museumsanlegg i Norge, men tilskuddene er en del av tiltakspakken mot økt ledighet på deler av Sør– og Vestlandet. Kulturminister Linda Hofstad Helleland avla museet i Skien et besøk i sommer. Da kom hun ikke med noen lovnader, men hun hadde istedet med seg vel 900 000 gaveforsterkningsmidler.

Midler til Grimdalstunet

I budsjettforslaget er Telemark museum oppført med en økning på 240 000 kroner, som Lars D. Haukvik omtaler som en ordinær lønns– og prisvekstjustering. I regjeringens forslag ligger det også inne 320 000 mer til Norsk industriarbeidermuseum og 400 000 mer til Teater Ibsen. Dette må også anses som indeksregulerte økninger.

Regjeringen foreslår derimot å øke tilskuddet til Vest-Telemark museum med 600 000, til totalt 6,8 millioner kroner. Dette for å sikre videre drift av Grimdalstunet i Tokke kommune.

Potten for verdensarv er økt med 10 millioner. Dette er midler som Riksantikvaren skal fordele. Lars Haukvik håper samtidig at Telemark etterhvert får dra nytte av midlene som er satt av til verdensarvsenter.

– Ordninger man kan søke om midler fra er også styrket. Noe som er gledelig er at regjeringen øker satsingen på kulturnæring. En styrking av denne ordningen kan bidra til å få flere kunstnere til å bo ute i distriktene, sier Haukvik.

Når det gjelder festivaler og aktører som Grenland friteater, kan det se ut til at disse er lagt inn under Kulturrådet. Kulturrådet utarbeider nå en ny modell som skal erstatte Knutepunktordningen, som Notodden Blues Festival er inne på, og det foreligger et forslag til en tredelt ordning der festivaler kan få ett, tre eller fem års støtte.

– Vi venter på en ny ordning, og har ikke full oversikt over hva som vil skje her ennå, sier Haukvik.