Det kunne skiensordfører Hedda Foss Five (Ap) konstatere etter torsdagens bystyremøte, melder Telemark museum i ei pressemelding.

I bystyremøtet orienterte hun bare om at Telemark museum skal få 2,8 millioner kroner for å fortsette arbeidet med museumsbygget «VEV - fortid møter framtid».

Enighet i alle partier

– Jeg hadde samrådd meg med gruppelederne først, og alle var enige i at det var helt i orden at Telemark museum får lov til å begynne å bruke av de 25 millioner kronene som er bevilget til nybygg i Brekkeparken, forteller ordføreren, som nå har «skrevet ut en sjekk» på 2,8 millioner kroner. 

– Med dette viser vi at vi har tillit til at Telemark Museum forvalter pengene på en god måte, legger hun til.

Telemark fylkeskommune var først ute med å være rause. Fylkestinget gjorde et liknende vedtak i siste møte: Telemark museum får bruke av de allerede vedtatte midlene.

– I vår eksisterende plan for kulturarv har vi vedtatt at vi skal bidra til å realisere nybygg til Telemark Museum. Vi har vært med i prosessen lenge, og med dette vedtaket håper vi å få staten på banen. Vi mener dette er en klok, fornuftig måte å bruke pengene på, sier Tone Berge Hansen (Ap), leder for hovedutvalg for kultur, i pressemeldinga.

Ministermøte i mai

Både ordfører og utvalgslederen mener bevilgningen gir gode signaler til staten, og håper det utløser midlene som det er søkt om. 

– 12. mai har vi fått til et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), og vi er en delegasjon som drar innover for å avklare forventninger i forhold til merknader i statsbudsjettet, sier Foss Five. 

Nybyggarbeidet med «VEV – fortid møter framtid» går dermed over i ny fase.


– Nå skal vi jobbe mot et ferdig arkitektprodukt, få på plass reguleringsplan i samspill med blant andre vernemyndigheter, byutvikling og trafikkmyndigheter, sier Bjørn Rudborg, prosjektleder for nybygg i Brekkeparken.


– Det er med stor takknemlighet at vi har så god støtte og samarbeid med fylket og vertskommune, dette gjør at vi fortsetter med å utvikle «VEV-fortid møter framtid», sier museumsdirektør Jorunn Sem Fure.