At så mange vil bli låst inne hadde de aldri trodd

SKIEN: Bare i løpet av første åpningsmåned har Escape room blitt sett av rundt 200 på Henrik Ibsen museum på Venstøp.