Norsk industriarbeidermuseum (NIA) har over lengre tid jobbet med utvikling og realisering av prosjektet «Jakten på tungtvannskjelleren - Hydrogenfabrikken på Vemork». Nå blir arbeidet satt på vent av økonomiske årsaker.

Museet på Vemork er både byggherre og prosjekteier. Tirsdag valgte ledelsen å midlertidig avslutte den videre prosjekteringen av bygget.

Arbeidet med å fremskaffe tilstrekkelig finansiering har ikke lykkes. Det er, så langt, kun Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren og private givere som har bidratt til prosjekteringen og etableringen av et overbygg over den fremgravde kjelleren, opplyser NIA i en pressemelding.

– Det er beklagelig at vi foreløpig ikke har klart å finansiere prosjektet, sier direktør Runar Lia i en kommentar.

Påvirkes av vær og vind

Telemark fylkeskommune var initiativtager og har i prosjektfasen vært prosjekteier. Prosjektet ble formelt overlevert Norsk industriarbeidermuseum 28. mars 2017.

– NIA har i 2018 arbeidet med planlegging, prosjektering og finansiering av et nytt sikrings- og museumsbygg over restene av tungtvannskjelleren, som ble avdekket etter en arkeologisk utgraving høsten 2017. Det er utarbeidet skisser for det nye sikrings- og museumsbygget, og midlertidig sikring av kjelleren for vinteren 2018-19 er under oppføring, opplyses det fra industriarbidermuseet.

Men kulturminnet Tungtvannskjelleren forvitrer. I fjor høst ble det avdekket at kjelleren er tilnærmet intakt. Vær og vind påvirker imidlertid kulturminnet på en svært negativ og utfordrende måte, melder NIA, og arbeidet med å etablere et sikringsbygg haster.

Krevende tid i møte

Tungtvannskjelleren og bygningselementene som er avdekket er fredet etter kulturminneloven.

– Vi lette etter gulvet og fant kjelleren intakt. Dette medfører at det haster å gjøre noe med den fredede kjelleren. Skadene på konstruksjon og puss vil gjøre prosjektet dyrere og vanskeligere å gjennomføre. Vi monterer i disse dager en midlertidig sikring over kjelleren, men med skadene fra forrige vinter i minnet, går vi en krevende tid i møte. Manglende finansiering gir forsinkelser i den viktige prosjekteringsfasen og gjør at det er urealistisk å komme i gang med et sikringsbygg sommeren 2019, sier Runar Lia.