– Hjemme har vi i alle år hatt huset fullt av ungdom. Jeg har tre døtre og det er folk innom hele tiden. Men jeg merket ofte at det var noe som plaget dem. Ungdommene virket fortvilet og slet under enorm prestasjonsangst. Jeg spurte meg selv hva årsaken kunne være og kom fram til at det skyldes samfunnet. Alt som teller er penger, suksess, skjønnhet og makt. Vi forteller de unge at de ikke strekker til, forklarer hun.

Ifølge kunstner Aino Jensen viser tall fra Folkehelseinstituttet at 15–20 prosent av ungdommene i Norge har psykiske lidelser, men at de ikke tør å søke hjelp. Siden hun innså dette har kunstneren brent for temaet, og gjennom kunsten forsøker hun å folk til å tenke over hva som er viktig i livet.

– Jeg ønsker å si til ungdommene at vi ser hvordan dere har det.

Kunstverkene har blitt til de to siste årene, der hvert verk har en egen symbolverdi.

Smertefull prosess

Glasskulpturene blir til ved at en levende modell kles med glovarm gips. Deretter brukes denne som en form for glasset som brennes i en av hennes to ovner. Aino Jensen er glad i røffe og ru overflater og brenner et verk gjerne flere ganger for å få riktig tekstur. Ofte brukes metall eller sand på overflaten.

– Det er en smertefull prosess å bli kledd med glovarm gips, så ikke prøv dette hjemme. Heldigvis er mine døtre flinke til å overtale venner til å bli modeller, smiler kunstneren.

Nå ut til ungdommen

For å få ut problematikken skikkelig innså Aino Jensen at hun trengte hjelp av andre kunstnere. Hennes glasskulpturer er akkompagnert av lyd, tekst og sang som skal forsterke budskapet. Samarbeidspartner Sissel Gjerland Ekra har skrevet tre små sanger som skal vises på skjerm. Under åpningen på Galleri Osebro lørdag skal hun fremføre dem. En egen lydinstallasjon er et bestillingsverk der teksten er skrevet av forfatter Finn Engervik.

– Skjermen er jo ungdommens språk, så vi forsøker å nå ut til dem, forteller Sissel Gjerland Ekra og legger til at prosjektet er en del av Den kulturelle skolesekken på Kongsberg.

Alle kunstverkene, enten det er masker eller større skulpturer tar opp ulike tema. Verket «Misery» viser en person omsvøpt i en kappe, der det er tydelig at personen lider.

– Kappen både beskytter og verner personen, men personen er trist og har det vondt. Spørsmålet er om kappen kanskje tynger den som har den på. Kanskje er den ikke din venn, og kanskje hjelper det å løfte på kappen og slippe litt luft inn, fastslår Jensen.

– Målet er at utstillingen skal skape ettertanke og dialog i hjemmet – hvem er jeg og hvem ønsker jeg å være? filosoferer hun.