Frisk oppvarming til ny festivalkveld

Av

TREUNGEN: Noen bader i Nisser, andre går Skuggenatten opp for å lade opp til en ny festivalkveld.