Potet-taco med rein og kantarell

Mads gjør rede for opprinnelse av både høstferie og poteten i dag, og som du kan lese så er ikke poteten en særnorsk herlighet.
Av
Publisert