Prisen ble overrakt under Telemark historielags årlige seminar som denne gang hadde temaet bergverk i Telemark. Seminaret gikk av stabelen på Langesund bad lørdag. Leder for Skotfoss historielag, Liv Marie Skilbred Pettersen, har ledet arbeidet med bokverket. Sammen med Ke Corneliussen tok hun imot prisen på vegne av laget.

Grundig og rikt illustrert

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at «Rikard Berges pris 2016 tildeles Skotfoss historielag for tobindsverket «Hus og folk på Skotfoss» som ble lansert i desember 2015. Skotfoss er en bydel i Skien kommune. Verket er et rikt illustrert og gjennomarbeidet oppslagsverk på rundt 850 sider som tar for seg hele Skotfossamfunnet – bydel for bydel – hus for hus. Husenes historie, ulike eiere, familier, leieboere, og mange historier knyttet til menneskene som bodde der er tatt med. 

Skotfoss historielag har lagt ned et enormt frivillig arbeid i dette bokverket – et faktum som fortjener honnør i seg selv. Men de har også involvert lokalsamfunnet og utflyttede skotfossinger som har bidratt med bilder, fakta og historier, og på den måten skapes også interesse for lokalhistorie ut over et historielag. Det har vært en fast gruppe som har planlagt og gjennomført intervjuer med informantene».

Har tatt ti år

I en pressemelding fra Telemark historielag går det fram at arbeidet har tatt 10 år. De siste fire årene er det jobbet mer intensivt.

- To personer må trekkes frem spesielt: Hovedforfatter og primus motor har vært leder av laget, Liv Marie Skilbred Pettersen og ansvarlig for bildene har vært Odd Grønli. Alle hus er fotografert i forbindelse med prosjektet samtidig som gamle foto er hentet inn. Bokverket inneholder også et generelt kapitel om Skotfoss historie, om skotfossfolk i krig, om svensk innvandring og et om geologien på Skotfoss.

Priskomiteen har bestått av Sigrid Bø fra Høgskolen i Sør-Øst Norge, Institutt for kultur og humanistiske fag, Tor Kjetil Gardåsen fra Telemark museum og komitéleder Ellen Rodvang fra styret Telemark historielag.