Hva er sjaman Dureks tipptipptippoldefars link til Telemark? Det har Ann-Turi Ford svaret på

GRENLAND: Mens Ann-Turi Ford jobbet med et folkeviseprosjekt, dukket en interessant historisk person opp: Samuel Hellen. Han viste seg å være sjaman Durek Verrets tipptipptippoldefar, og var gift med Sophie fra Solum. Hele seks av sangene etter Hellen stammer fra Nedre Telemark.