1,3 millioner til friluftsliv og hundretusener til folkehelse

UT PÅ TUR: Notodden turlag og Telemark turistforening er blant mottakerne som får støtte.
(Illustrasjonsbilde)

UT PÅ TUR: Notodden turlag og Telemark turistforening er blant mottakerne som får støtte. (Illustrasjonsbilde) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: Flere frivillige lag og organisasjoner har fått støtte fra fylket til ulike friluftsaktiviteter. Tilskudd til folkehelsearbeid er også fordelt.

DEL

Det er Telemark fylkeskommunen som fordeler midlene til friluftsliv via Miljødirektoratet. I år kom det inn 40 søknader på til sammen 2 941 057 millioner kroner, melder fylkeskommunnen, men ordningen har en forventet ramme på 1 340 000 kroner.

Tone Berge Hansen, leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, betegner de mange aktivitetene som spennende, samtidig som de også er gode folkehelsetiltak.

– Det er flott at vi har muligheten til å dele ut over 1 million kroner til gode tiltak i Telemark, sier hun til Telemark.no.

Disse har fått støtte i denne omgang:

 • Norges Jeger og Fiskerforbund, avdeling Telemark, kurs til å rekruttere til jakt, og hjelpe nye eller uerfarne jegere å komme i gang, 205 000 kroner
 • Norges Jeger og Fiskerforbund, avdeling Telemark, arrangere ulike friluftsaktiviteter, 200 000 kroner
 • Telemark Turistforening, turmarsjarrangement for 3-6 -åringer i barnehager i Telemark, 50 000 kroner
 • Telemark Turistforening , 7 opptur - turistforeningens nasjonale turdag for 8. Klassinger, 59 000 kroner
 • Telemark Turistforening, Til Topps, samarbeidsprosjekt mellom Telemark Turistforening og Telemark Røde Kors, 75 000 kroner
 • Telemark Turistforening, Klart det går - tilrettelegge friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevne, 205 000 kroner
 • Telemark Turistforening, øke friluftsaktivitet i skole, barnehager og fritid, 30 000 kroner
 • Grenland friluftsråd, fire prosjekter/arrangementer; Naturlos, Natt i naturen, Sjøvettdagen og Natur på norsk, 63 000 kroner
 • Friluftsrådet Sør, ledelse, servering, utstyr, transport til Friluftsskolen, 40 000 kroner
 • Friluftsrådet Sør, utarbeidelse, design, trykk og distribusjon av brosjyren Naturlos, 15 000 kroner
 • 4H Telemark, fylkesleir for barn og ungdom 12-19 år, 50 000 kroner
 • Telemark innvandrerråd, aktivitetstiltak for alle aldersgrupper i Telemark uavhengig av opprinnelsesland, helseutfordringer, religion eller kjønn, 24 000 kroner
 • Skien orienteringsklubb, lavterskeltilbud med enkel form for turorientering i lokalmiljøet, 16 000 kroner
 • Porsgrunn FSK, deltakelse på Nord 2017, landsleir for speidere og rovere i Nord-Norge, 30 000 kroner
 • Siljan Jeger og Fiskeforening, gratis familiedag for barnefamilier, 5000 kroner
 • Siljan Jeger og Fiskeforening, skyting for ungdom, 25 000 kroner
 • Gulset Speidergruppe, innkjøp materialer og utstyr, 20 000 kroner
 • Tinn Jeger og Fiskeforening, isfiskefestival, barnefiskefestival, stamfiske, 25 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering og kostnader til ukentlige rusleturer, 17 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering, skilt, premiering til 15 turposter, 20 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering, mat, til overnattingstur, 10 000 kroner
 • Notodden Turlag, brosjyrer, skilt, premiering til 10 sykkelposter, 10 000 kroner
 • Notodden Turlag, transport, gaver til aktivitet for 8. Klassinger, 11 000 kroner
 • Notodden Turlag, annonsering, servering, fakler og fakkelbokser til fakkeltog, 6 000 kroner
 • Eidanger IL, transport, overnatting og mat til aktiviteter for tidligere rusmiddelavhengige, 50 000 kroner
 • Norges Astma og Allergiforbund region Østafjells, aktiviteter og kurs, 10 000 kroner
 • Porsgrunn og omegn Turistforening, premier, kjøring og annonsering til  tre familieturer, 14 000 kroner
 • Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste avdeling Tilja oppfølgingssenter, midler til organisering og gjennomføring av aktiviteter og overnattingstur, 50 000 kroner
 • Natur og Ungdom, reiser, mat, utstyr og materiell i forbindelse med vårseminarer og kampanjeturer, 5 000 kroner.

600 000 til folkehelsearbeid

Politikerne i hovedutvalget har også behandlet 99 søknader på til sammen 5 160 785 kroner til folkehelsearbeid. Veldig mange av søknadene fylte ikke søkekriteriene, blant annet fordi «de ikke var fylkesdekkende frivillige organisasjoner eller lukkede tiltak». Det ble i fjor vedtatt nye kriterier for tildeling, blant annet at søker må være en fylkesdekkende organisasjon, men politikerne skal se på en revisjon av kriteriene i neste møte som er i mai.

Det er to søknadsrunder med en samlet pott på til sammen 800 000 kroner. 25 prosent av de 800 000 kronene er øremerket tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne. I første runde tildeles litt over 600 000 kroner, inkludert de øremerkede tiltakene.

Noen eksempler på søkere som har fått penger er På sykkel i Telemark som får 20 000 kroner til sykkelopplæring og sykkelkurs for innvandrerkvinner.

Organisasjonen Voksne for barn (arbeid med psykososialt miljø i skolene, psykologisk førstehjelp og skilsmissegrupper, Zippys venner) er tilgodesett med 120 000 kroner, mens Frivillig Gulset har fått 50 000 til fem lokale prosjekter.

Artikkeltags