Det er så langt i år kommet inn 63 klager på norske bloggere. Det godt og vel en dobling sammenlignet med 2014. Da mottok Forbrukerombudet 30 klager. Året før var det bare én klage.

Flest klager er rettet mot blogger Caroline Berg Eriksen, bedre kjent som «Fotballfrue». Av de 63 klagene utgjør hun 11 saker. Det viser tall fra Forbrukerombudet.

– Det trenger ikke å bety at det er hun som er verst, sier forbrukerombud Gry Nergård til Nettavisen.

Gir ikke et riktig bilde

Caroline Berg Eriksen er overrasket over tallene.

– Forbrukerombudets egen gjennomgang i vår viste at jeg merker reklame på en tilfredsstillende måte. Nå kan jo hvem som helst klage inn hva som helst til Forbrukerombudet, så det er jo åpenbart at mye av det som klages inn ikke er feilmerket, skriver hun i en tekstmelding til Nettavisen.

Hun understreker at hun forholder seg tilbakemeldingene fra Forbrukerombudet, og ikke antall klager som sendes inn.

Sophie Elise Isachsen utgjør også en stor del av klagene hos Forbrukerombudet med 9 saker så langt i 2015.

– Dette er noen av de største bloggerne, så det er kanskje ikke så rart at de mottar flest klager, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Klager på sin egne

Klagestormen kommer først og fremst fra egne rekker.

– Det er ikke nødvendigvis forbrukerne som klager på bloggerne. Det er ofte folk innenfor miljøet som finner blogger som ikke er innenfor regelverket, sier forbrukerombud Gry Nergård til Nettavisen.

Det er først og fremst manglende merking av reklame som utgjør størsteparten av klagene, men det har skjedd en endring.

– Nå har det dukket opp nye problemstillinger som omhandler innholdet i markedsføringen, hvor man må følge markedsføringslovens regler med hensyn til om det er villedende reklame, sier Nergård.

– Vi har først fremst jobbet med de som man tidligere omtalte som rosabloggere, mens dette gjelder også veldig mange andre typer bloggmiljøer, som kanskje mer og mer nærmer seg alminnelige redaksjoner, sier Gry Nergård.

Forbrukerombudet viser til at det er mange journalister som har byttet beite fra avis til blogg.

– Bloggerne har også begynt rette pekefinger mot innholdavdelingene i mediehusene, sier hun.