Det bekrefter prosjektleder Kirsti Arvesen Nesheim.

Nyheten kom i forrige uke og tas naturlig nok imot med stor glede.

– Vi føler oss heldige. Dette er en nasjonal stiftelse og det betyr at de også oppfatter dette til å ha en nasjonal verdi, sier Arvesen Nesheim.

Trenger 19 millioner

Det er ikke lenge siden at også fylkeskommunen bevilget tre millioner kroner til senteret. Dermed er kommunen oppe i fem millioner kroner i støtte fra eksterne så langt. Det er lagt opp til at de må få inn 19 millioner om skal det kunne realiseres.

Etter gjentatte utsettelser skal det tas endelig avgjørelse om kystkultursenterets skjebne 8. februar. Da skal saken opp i kommunestyret.

– Det er ikke sikkert vi klarer å få alle 19 millionene innen den tid, men vi har et par søknader ute som vi håper å få uttelling på. For kommunestyret blir det også en vurdering på om vi har god framdrift i prosjektet. I det øyeblikket man eventuelt bestemmer seg for å bygge åpnes også nye muligheter for å finne midler, påpeker Arvesen Nesheim.

5,6 millioner til drift årlig

I kommunens eget budsjett legges det opp til en investering på rundt 30 millioner i kystkultursenteret. Rådmannen har likevel ved flere anledninger stilt spørsmål ved om kommunen kan ta seg råd til det hele. Sist ved budsjettframleggelsen i begynnelsen av november. Her viste han også til anslått årlige driftskostnader på 5,6 millioner kroner.