I en pressemelding som ble sendt ut idag, sier hun følgende:

"Som noen av dere sikkert har fått med dere, går årets På Kanten-pris til Kari Jaquesson. Jeg har selv sittet i priskomitéen som har kåret årets vinner, men har nå valgt å trekke meg fra komitéen før morgendagens utdeling.

- Spredd konspirasjonsteorier

Grunnen er at prisvinneren i inneværende år har spredd konspirasjonsteorier i offentligheten som spiller på klassiske antisemittisk stereotyper om jøders undergravende verdensmakt. Til tross for hard kritikk, blant annet fra nøkkelpersoner ved Antirasistisk Senter, har hun nektet å redegjøre for hva hun egentlig har forsøkt å si. Dette er i mine øyne så alvorlig at det overskygger juryens opprinnelige begrunnelse for å gi henne prisen.

Derfor fremmet jeg i går kveld et forslag overfor de øvrige jurymedlemmene om å trekke tilbake tildelingen. Dette fikk jeg ikke flertall for, noe som er forståelig i og med at prisutdelingen skjer i morgen kveld. Likevel greier jeg ikke å stå inne for denne utdelingen, og ser derfor ingen annen utvei enn å trekke meg fra juryen.

- Følte meg forpliktet

Da jeg først ble klar over prisvinnerens kontroversielle ytringer, var hun allerede kontaktet. Jeg følte meg derfor forpliktet til å støtte lojalt opp om utdelingen. I ettertiden har den vonde magefølelsen bare vokst seg større, noe som forklarer min retrett i siste time. Hele situasjonen er svært beklagelig, og i etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg på et burde satt ned foten på et mye tidligere tidspunkt. 

Slik jeg ser det, har ikke det minimum av arbeid som må til for å komme fram til en god og omforent kandidat blitt gjort dette året, noe jeg tar min del av skylden for. Jeg håper vi kan trekke lærdom av dette, og få til en mer grundig prosess fram mot neste års kåring."

- Usanne påstander

 - Kaja Melsoms påstander som er usanne. Jeg har overhodet ikke fremsatt noen slike "teorier" som hun påstår og uttrykkene hun bruker er fra hennes egen fantasi, ikke noe jeg har ytret. Her har hun begått en alvorlig skivebom og det vil måtte få følger, skriver Kari Kari Jaquesson i en e-post til TA-

- Det er ikke greit å fremsette slike anklager mot noen uten noe form for dokumentasjon. Melsom har ikke tatt kontakt med meg for eventuelle oppklaringsspørsmål, noe som ville vært naturlig om hun følte at jeg "insinuerte" noe slikt som hun påstår i sin pressemelding. Hun bør i det minste gjengi nøyaktige sitater på hva hun mener er så kontroversielt. Det har hun glatt utelatt fra sin pressemelding, som for øvrig er direkte avskrift av hennes nære kollega Didrik Søderlinds kronikk, tidligere trykket i Vårt Land tidligere i år. Dette unnlater hun å opplyse om. Det er ingenting i noen av mine kommentarer i den omtalte diskusjonen som er antisemittisk, legger hun til

- Det er betenkelige at Melsom skal representere Human-Etisk Forbund. Hvordan kan slike stillinger innehas av personer som utviser en slik mangel på etikk ved å drive med meningsoppdikting?, avslutter Kari Jaquesson.

Priskomitéens medlemmer inntil i går:

Per Norseng

Olav Gjelsvik

Katja Aarflot

Kaja Melsom

Priskomitéens medlemmer i dag:

Per Norseng

Olav Gjelsvik

Katja Aarflot