Gå til sidens hovedinnhold

Kritisk til 10 000 kubikkmeter sprengstein i elva

SKIEN: Inntil 10 000 kubikkmeter sprengsteinsmasser ved Klosterøya får Skien kommune lov til å fylle ut med. - Mye usikkerhet følger. Jeg kan ikke se at det står klart hvem som skal betale om noe uforutsett skjer.

Det sier Vidar Krogsrud som har engasjert seg i utviklingen av Skien sentrum, spesielt når det gjelder den planlagte gang- og sykkelbrua fra Jernbanebrygga til Klosterøya, der han og hundrevis av andre i en underskriftsaksjon har bedt om utsettelse.

Krogsud har nettopp lest brevet fra Statsforvalteren til kommunen: "Tillatelse til midlertidig utfylling, mudring og peling i sjø mellom Klosterøya og Jernbanebrygga".

Utfyllingen gjøres for "å tilrettelegge for bærekonstruksjonen for anleggsmaskiner under arbeidet med etablering av brua".

God fiskevandring

- Dette er et komplekst prosjekt, og uhell kan lett skje, byggestans er det fare for, i så fall håper jeg ikke at det blir vi skattebetalere som sitter igjen med regninga, sier Vidar Krogsrud, som selv har erfaring fra prosjekter i vegvesenet.

Han peker på at Skienselva er et av landets beste lakseelver med generell god fiskevandring.

- Jeg håper at det blir tatt høyde for nettopp det, selv om det ikke nevnes noe om dette i dokumentet.

Tungmetaller og miljøgifter

Det kommer fram at det i 2012 ble foretatt 16 sedimentprøver, som viste konsentrasjoner (moderate til svært dårlige) av tungmetaller og flere miljøgifter (svært dårlige), inkludert DDT.

Hele tiltaksområdet ansees å være svært forurenset.

På elvebunnen skal det være mye avfall og skrot som kan være miljøgiftkilder. Det er et krav at dette fjernes.

Et mål er at det ikke skal skje skade på fisken, og spesiell aktsomhet kreves i fiskesesongen.

- Det skal bores og sprenges rundt Katteskjær, støyen og trykkbølger er en fare for det maritime livet. En boblegardin og en siltgardin skal bøte på det, men etter det jeg vet er ikke dette særlig egnet i elvestrøm.

Det er dessuten fare for partikkelstorm, mener Krogsrud.

3000 kvadratmeter

Statsforvalteren skrivet i sitt "Vedtak om tillatelse" at de 10 000 kubikkmeterne skal fylle et område på 3000 kvadratmeter mellom Klosterøya og Katteskjær. "Utfyllingen skal fjernes når brua er ferdigbygd".

Det sies ja til å mudre 6 660 kvadratmeter sjøbunn i forbindelse med et masseuttak av 10 550 kubikkmeter, "gjeldende for fjerning av midlertidig utfylling og etablering av kabelgrøft".

Boring og etablering av 50 peler er også i orden.

Det er Multiconsult på vegne av Skien kommune som har søkt om tillatelsen.