Gå til sidens hovedinnhold

Krisesenter tror økning i dagbrukere skyldes covid-19

Krisesenteret i Telemark drives av alle 16 kommunene i Telemark og man tror økningen i antall dagbrukere i 2020 skyldes koronapandemien.

Ifølge Krisesenteret i Telemark sin årsrapport for 2020 var det en økning i antall dagbrukere i 2020.

– Vi ser en økning av antall dagbrukere. Økningen i 2020 kan i noen grad skyldes covid–19-situasjonen, da flere har hatt kontakt på telefon. Antall samtaler kan variere noe fra år til år. Flere og flere benytter seg av vårt oppfølgingstilbud, heter det i årsrapporten.


Rapporten opplyser at de fleste dagbrukere i all hovedsak kommer fra Skien og nabokommunene Porsgrunn og Bamble, men også fra øvrige kommuner i fylket.

– Dagbrukere kan være kvinner og menn som har bodd på krisesenteret og trenger oppfølging etter utskriving. Det er også kvinner og menn som oppsøker krisesenteret for å få hjelp, men som ikke trenger et botilbud. Det er også tidligere beboere som deltar i våre gruppesamlinger.

Telemark krisesenter hadde i fjor 9,94 årsverk, fordelt på 11 ansatte.

De som trenger hjelp kan ringe 35 50 38 00. Det er også mulig å sende en e-post: post@krisesenteretitelemark.no. Krisesenteret i Telemark har adresse Skotfossvegen 39, 3720, Skien.

Folk fra hele verden blir mishandlet

Dagbrukere er en stor andel av brukergruppen til Krisesenteret i Telemark. Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men ønsker å komme til samtaler for råd og veiledning. Minoritetsgruppene er i fåtall av dem som benytter seg av samtaletilbudet på dagtid. Noen av dagbrukerne tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det øvrige hjelpeapparatet.

Det de møter på krisesenteret er blant annet tilbud om traumebevisst psykoedukasjon – gruppe og individuelt, en mindfulnessgruppe, en selvhjelpsgruppe, yoga, bistand i kontakt og møter med øvrig hjelpeapparat, individualsamtaler og foreldreveiledning.

I tillegg til dagsamtaler og botilbud tilbyr krisesenteret nettverksbygging, advokathjelp, tolk, hjelp/følge ved anmeldelse, hjelp i møte med andre hjelpeinstanser, hjelp til å søke om bolig og hjelp til å utstyre ny bolig.

Tallene for 2020 viser at det er flest etniske nordmenn som kontakter krisesenteret, men det er også mange andre nasjoner representert. I 2020 bodde det folk fra følgende land på krisesenteret: Thailand, Syria, Eritrea, Iran, Afganistan, Filippinene, Kenya, Marokko, Island, Somalia, Irak, Russland, Albania, Jemen, Rawanda, Tetjenia, Karakstan, Tyskland, Sverige og Ukraina.

– For å sikre god oppfølging av beboere får alle en egen primærkontakt. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset og brukerorientert. Vi jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp». Barn og ungdom har på lik linje med de voksne tilbud om samtaler når de bor på senteret. Når barn overnatter på krisesenteret er dette sammen med en voksen.

Krisesenteret er organisert med et samarbeidsråd. Representanter i samarbeidsrådet for Krisesenteret i Telemark 2020 var Svein Gjerseth (enhetsleder – Krisesenteret i Telemark), Thea Kaupang Aspaas (Nav Tinn), Grunde Grimsrud (Nav Porsgrunn), Anne Veum (Vest-Telemark) og Cecilie Stangeby (Midt-Telemark).

Det har ikke vært avholdt møter i samarbeidsrådet i 2020 på grunn av covid-19.