Krever svar om skytebane

SILJAN: Planen om en ny skytebane i Siljan har vekket mange. – Så å si alle partier er imot, men hva med ordføreren og hans parti? Jeg vil ha svar.

DEL

Det sier Dag Jøran Myrvang i Arbeiderpartiet i Siljan. Han kommer med en interpellasjon som går på skytebane-planen, det skjer i førstkommende kommunestyremøte.

Utgangspunktet for saken er at Skien jeger- og fiskerforening ønsker seg en ny skytebane ved det tidligere alpinsenteret i Siljan, blant annet i dialog med grunneier Fritzøe skoger. Foreningen har sendt inn en søknad til Vestfold og Telemark fylkeskommune der de ber om støtte til reguleringsarbeidet. Det er et arbeid som nå skal ha kommet i gang.

De nærmeste naboene har uttrykt betydelig bekymring over en mulig skytebane og en underskriftsliste som går mot planen er laget.

– Skal ikke ta sjansen

– Slik jeg ser det er det viktig å si tydelig ifra så tidlig i prosessen som mulig, slik at ingen har illusjoner om hva vi faktisk mener og står for, uttrykker Myrvang.

– Jeg får hele tiden en masse henvendelser fra innbyggere i Siljan som er svært bekymret for denne planen. De er redde for støyplager fra et eventuelt nytt skyteanlegg. Og jeg mener bestemt at dette er noe vi ikke skal ta sjansen på, uansett hva slags forsikringer vi får i forkant. Og innbyggernes syn må vi som representerer dem ta hensyn til.

Undersøkt på egen hånd

I sin interpellasjon er Myrvang konkret:

«Har ordfører sendt ut positive signaler til en etablering av skytteranlegg i gamle Siljan alpin til grunneier og Skien jeger- og fiskerforening?»

Han har også disse spørsmålene:

«Hvilke møtepunkter har ordfører hatt i denne saken med de involverte partene. Tenker da på grunneier og Skien jeger og fisk?»

«I mine egne undersøkelser rundt denne saken har jeg fått bekreftet at ordfører i Siljan har tatt initiativ til flytting av Skien jeger og fisk til gamle Siljan alpin. Dette fikk jeg bekreftet 9. juli 2019. Stemmer dette?»

Lover å svare

Ordfører, Kjell Sølverød, bekrefter at han kjenner til interpellasjonen, men at han ikke ønsker å svare på denne før under selve kommunestyremøtet.

– La det likevel ikke være i tvil, Myrvang skal få svar på sine spørsmål, sier Sølverød.

Rådmannen i Skien, Ole Magnus Stensrud, bekrefter at han kjenner til at Skien jeger- og fiskerforening har et ønske om å flytte ut av kommunen, men sier på samme tid at han er åpen for å bistå foreningen der de er.

Artikkeltags