Krevde 48 000 av dugnadsgjengen for parkering

Havnefogd og ordfører anbefaler at regninga på drøye 48.000 kroner for parkeringsgebyr slettes, og føres som tap. Bakgrunnen er en langvarig tvist mellom kystlaget, kommunen og havnevesenet.