Kreativitet i koronaens tid: - Nå må vi tenke annerledes

SKIEN: Cecilie Berg Halvorsen og Thure trykk skal lage 350 000 menyer for Domino`s pizza. Bitten Schei har laget utstilling i stuen og lagt den ut på Facebook. Thore Sveberg har kalt et maleri "Korona", mens Ane Barstad Solvang har malt "Pandemi".