Prislapp for riving: 930 000,-

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: Telemarksbakken på Rugtvedt skal knuses til pinneved. Prislappen? 930 000 kroner.

DEL

Det er entreprenøren AK Miljø AS som vant anbudskonkurransen, og påtar seg oppgaven med å fjerne hoppbakken og tilhørende anlegg fra terrenget.

KOSTNADSFORDELING

Hvordan kostnadene skal fordeles ved riving har lenge vært usikkert, men generalforsamlingen i eierselskapet A/L Telemarksbakken kom 9. februar frem til følgende kostnadsfordeling:

Telemark fylkeskommune betaler 372 000 kroner, Skien og Porsgrunn kommune betaler 100 000 kroner hver, Vinje og Kragerø kommune betaler 61 000 kroner hver og Telemark idrettskrets og Telemark og Vestfold skikrets må ut med 25 000 kroner. Merverdiavgift tillegges hver enkelt sum.

Denne fordelingen ble vedtatt i generalforsamlingen.

- Innstillingen fra utvalget på finansieringsforslaget ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen, sier organisasjonssjef i Telemark idrettskrets Sondre Fjelldalen.

SØKNADER

Nå vil det i løpet av kort tid sendes søknader til de respektive kommuner, idrettskrets og skikrets om penger til å dekke kostnadene.

- Eneste endring som er avklart i etterkant er at kostnadene på 744 000 må inkluderes mva, dette blir totalt 186 000 kroner for alle bidragsytere. Søknadssummene vil inkludere dette. Momsrefusjon er ikke mulig i denne forbindelse med mange andelseiere, sier Fjelldalen.

HAR SAGT JA

Telemark fylkeskommune har allerede vedtatt at de vil dekke 50% av kostnadene med forutsetning av fullfinansiering, men det understrekes at denne avgjørelsen ikke må skape presedens for lignende rivejobber av forfalne anlegg rundt om i Telemark.  

- Fylkesrådmannen vurderer dette som en enkeltsak som ikke skaper presedens for tilsvarende rivingssaker i åra fremover, og legger i denne sammenhengen vekt på at fylkeskommunen er andelseier og medansvarlig, samtidig som vi betaler en andel av den årlige forsikringssummen. Dette gjelder ikke for andre idrettsanlegg i Telemark fylke, står det i vedtaket.

STARTER I APRIL?

Det har tidligere blitt antydet at rivearbeidet vil starte så snart telen har gått i bakken.

- Arbeidene skal utføres etter at telen er gått i bakken. Antakelig midt i april. Arbeidene vil foregå i flere uker etter dette, sa innkjøpsrådgiver Karl Petter Kristiansen i fylkeskommunen til TA i januar.

Artikkeltags