Det sier kirkeverge Johnny Stene til TA. Også i denne bygda har koronaen lagt en klam hånd over arrangementslivet.

– Det er på tide å få til et felles arrangement, en kraftsamling, mener han.

I gamle dager betydde Siljandagene mye for kulturlivet, bredden og befolkningen i bygda.

– Det er noen år siden nå, sier kirkevergen. Ut fra TAs arkiver ser det ut som om arrangementet gikk inn etter sommeren i 2009.

Blåser nytt liv

Nå vil Siljan menighet sammen med Siljan kommune og Siljan næringsforening blåse nytt liv i aktivitetene, og setter i gang Sommerdager i Siljan. Nå blir det to arrangementer på idylliske Gorningen 10. og 12. juni.

Utgangspunktet er 12. juni som er skaperverkets dag, samtidig som det også er frivillighetens år i 2022.

– Vi slår det sammen, vi ønsket i utgangspunktet å ha en konsert ved Gorningen, men nå har det utviklet seg, forteller han.

De oppretta en bredt sammensatt plangruppe, som har jobba intenst og effektivt i den korte tida de har hatt til rådighet. Nå blir det lagt opp til det som blir kalt en familiedag. Det blir marked med boder, konkurranser, aktiviteter og matsalg. Skolemusikken i Siljan, Erik Mogeno, Maple Station, Anne Gravir Klykken & Jon Solberg står på plakaten.

Det blir også en gudstjeneste ute i det fri med dåp.

– Kanskje blir det en dåp i vannet, i hvert fall prøver vi å få til en dåp med vann fra Gornigen, forklarer han.

Stedet innbyr også som en god arena for å møtes.

– Det er en kjempefin plass, og det er fint å lage gode møteplasser etter en lang pandemi, sier han.

10. juni kommer også Lenas språksjåvv til badeplassen. Forestillingen heter «Grenlandsdialekta fra a til å» og er med Lena Barth Aarstad, Rolf Theil og Espen Norland Gundersen. Showet hadde premiere 22. april i Parkbiografen.

Dermed var ideen sådd om Sommerdager i Siljan.

Fersk i gamet

Stene begynte som kirkeverge så sent som 1. mars.

– Jeg er fersk i gamet, men det er spennende å se mulighetene som finnes. Jeg ønsker at det skal være en tilstedeværende kirke, og det er naturlig å samarbeide med andre. Vi kan få til så mye sammen, sier mannen som har bodd i Siljan siden 2019. En liten periode har han pendlet til Drangedal.

Nå tror han det kan bli folksomt på Gorningen.

– Vi har fått god respons. Det ser ut som om folk er sultne på å møtes.