Ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det omsatt 4.500 hytter og fritidsboliger i fritt salg i 2. kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i 2020 var økningen i alle fylker minst 30 prosent. Den største prosentvise veksten hadde Rogaland, med en økning på 67 prosent.

Flest hytter skiftet eier i Viken og Oslo og i Innlandet, der tallene er henholdsvis 1.000 og 830. Ifølge SSB hadde Vestfold og Telemark den høyeste gjennomsnittsprisen per omsetning, med 3,3 millioner kroner.

Når det gjelder boliger ble det solgt 34.700 selveierboliger og borettslagsboliger i fritt salg i 2. kvartal. Salget av selveierboliger økte i alle fylker med unntak av Vestfold og Telemark.

Flest boliger ble solgt i Viken, i alt 6.700 selveierboliger og 1.600 borettsleiligheter. Det er i Oslo vi finner de høyeste prisene – her måtte kjøperne i snitt ut med 7,4 millioner kroner for en selveierbolig og 4,6 millioner kroner for en borettslagsbolig.