I rapporten, som ble overlevert regjeringen onsdag, foreslår de å felle 700 av 1.000 voksne bukker, skriver Hallingdølen.

I tillegg ønsker Mattilsynet å ta ut 1.500 voksne simler, mens Miljødirektoratet vil at mellom 1.000 og 1.500 simler felles.

Lokal forvaltning anslår at et maksimalt jaktuttak vil ligge på rundt 2.500 villrein totalt, men at uttaket vil kunne bli lavere.

I september ble det påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Skrantesyke er en svært alvorlig og alltid dødelig sykdom hos hjortedyr.