Kraftig økning blant studenter: - Håper de skjønner hvor alvorlig det er

Universitetene måtte gjøre en helomvending da koronapandemien brøt ut. Alle eksamenene ble gjort om til hjemmeeksamener, noe som førte til en kraftig økning i saker knyttet til juks.