Koronasmittede kan kreve erstatning, men ingen fra Telemark har gjort det

TELEMARK: Eldre som er blitt smittet av koronavirus i kommunale institusjoner, har rett til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Så langt har bare 41 søkt på landsbasis. Ingen av søknadene kommer fra Telemark.