Koronapasient skrevet ut fra sykehus

TELEMARK: Pasienten som var innlagt på sykehus med korona er skrevet ut.