- Syng deg frisk og lykkelig

FANTASTISK MED SANG: Nina Kihle og Karolina Wisniewska i Skien kantori sier det fantastisk å synge. Men de ser gjerne at enda flere vil bli medlem av koret, spesielt menn.

FANTASTISK MED SANG: Nina Kihle og Karolina Wisniewska i Skien kantori sier det fantastisk å synge. Men de ser gjerne at enda flere vil bli medlem av koret, spesielt menn.

SKIEN: - Sang demper stress, øker lykkefølelsen og stimulerer hjernen. Kort sagt er sang bra for helsa, sier korsanger. – Men vi trenger flere menn i koret.

DEL

Det er Nina Kihle som sier det.

Hun er medlem av Skien kantori som har en travel høst framfor seg, med framføringen av et Verdi-verk som et av høydepunktene.

På samme tid har hun og kantor Karolina Wisniewska en erkjennelse av at koret hadde stått seg på flere mannlige stemmer, gjerne yngre.

- Men lett er det nok ikke, for de fleste kor har nok et tilsvarende behov, uttrykker Nina Kihle.

Bekreftet i forskning

Hun er psykoterapeut og jobber på sykehuset, og understreker de positive effekter sang og musikk har på kroppen:

- Forskning viser jo at sang gir økt hjerneaktivitet, og vi erkjenner at det er bra ved demens.

- Å synge stimulerer hukommelse og oppmerksomhet, følelser kommer i sving, og det frigjøres dopamin - hormonet som gir oss en feelgood-følelse.

Kihle framhever dessuten at sang er knyttet til det førspråklige.

- Tenk bare på vuggevisene!

Kan øve seg opp

Kantor og kordirigent Wisniewska peker på at når en synger bruker en kroppen som instrument:

- Det gir faktisk vibrasjoner i hele legemet. 

- Men hvor god må en være for å synge med Skien kantori?

- Det går alltid an å øve seg opp, og en kan få delta på en av våre øvelser før det blir en audition, sier Wisniewska, som framhever at medlemmene i koret har et godt sosialt fellesskap.

Generasjonsskifte

Koret har også lagt ut informasjon om dette med rekruttering på nettstedet til Skien kirke. Her heter det at koret generelt ønsker seg nye medlemmer, for koret er inne i et generasjonsskifte.

Det er en fordel med erfaring som korsanger med notekunnskap. Men Kihle og Wisniewska presiserer at en får god innsikt også ved å lytte på egne datafiler som gjengir stemmen en skal synge.

Requiem og jul

4. november er datoen for framføringen av Giuseppe Verdis verk «Requiem», et verk som framføres av et prosjektkor der Skien kantori inngår, to symfoniorkester vil delta. Dirigent er Arild Andersen.

Etter dette blir det flere julebegivenheter, inkludert julesalmekveld 9. desember og «Julen i ord og toner» 16. desember.

I 2019 skal det feires at Skien kirke er 125 år.

Forskning og legeforening

Når det gjelder forskning på sang og musikk har CNN vist til en studie som går på at det å lytte til musikk kan hjelpe folk til å komme seg raskere i form etter kirurgisk behandling eller andre medisinske prosedyrer.

En artikkel hos Forskning.no handler om at «korsang synkroniserer hjerterytmen», det heter også at «når vi synger sammen begynner kroppene våre å oppføre seg likt». Det er ikke noe hokus-pokus i dette. Forskerne mener at sangen endrer pustemønsteret. Korsang synkroniserer sangernes muskelbevegelser og nerveaktivitet og hjertet, noe som kan påvirke følelsene til de som synger. Ifølge artikkelen uttaler forsker Björn Vickhoff at sang muligens kan brukes til beroligende behandling før operasjoner, rehabilitering og smertebehandling.

I «Tidsskriftet for Den norske legeforening» heter det: «En rekke undersøkelser viser at musikk har innvirkning på sentrale fysiologiske variabler som blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, hjernebølgemønstre målt ved EEG, kroppstemperatur og galvanisk hudrespons. Musikk kan stimulere immunfunksjonen, målt som økt serumnivå av immunologiske markører som immunoglobuliner og endorfiner.»

En artikkel hos Universitetet i Tromsø viser til forskning der det framgår at musikalsk undervisning gir barn fortrinn i både i språk og matematikk.

Artikkeltags