Gå til sidens hovedinnhold

Konstituert som fylkesrådmann

SKIEN: Lisbeth Eek Svensson er bedt om å ta på seg jobben som fungerende fylkesrådmann etter at Jan Sivert Jøsendal måtte gå fra jobben.

Det er fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Sp, som har bedt Lisbeth Eek Svensson om å tre inn i stillingen som konstituert fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Lisbeth Eek Svensson er i dag direktør for Næring, innovasjon og kompetanse i fylkeskommunen.

Tiltredelsen som fungerende fylkesrådmann forutsetter at Fylkestinget gir dette sin godkjenning.

-Jeg er svært glad for at Lisbeth Eek Svensson har takket ja til dette oppdraget i en spesielt krevende tid, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Respekt for oppdraget

Lisbeth Eek Svensson har tidligere erfaring som rektor, stabsdirektør og utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune. Og nå som direktør for Næring, innovasjon og kompetanse. Totalt 10 års erfaring som direktør i fylkesrådmannens ledergruppe.

I en pressemelding fortelles det at Lisbeth Eek Svensson som leder spesielt er opptatt av å bygge et godt og inkluderende arbeidsmiljø, basert på felles verdier og trygge relasjoner.

-En tillitsbasert, åpen og involverende organisasjonskultur, bygges gjennom dialog og tilstedeværelse. Det handler om å se, bli sett, og verdsette. Jeg er svært glad for at jeg sammen med fylkeskommunens øverste ledergruppe, har fått anledning til å løse dette oppdraget inntil ny fylkesrådmann tiltrer. Jeg har stor respekt for oppdraget og gleder meg til å jobbe sammen med kompetente og samhandlende ledere og medarbeidere, til det beste for våre folkevalgte, samarbeidspartnere og innbyggere i den flotte regionen vår, sier Lisbeth Eek Svensson.