I 2020 mottok Tverga 15 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. Tverga er et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge og skal bruke pengene på å realisere prosjektet «En morsom omvei». Blant de 38 kommunene som søkte om å være med i prosjektet ble ti plukket ut til å være med videre i konkurransen.

– Det som gjør dette litt spesielt er at man blir plukket ut til å være med i en prosess hvor man ender opp med et anlegg som brukerne ønsker, forteller ungdoms- og fritidsleder i Vinje kommune, Silje Hagen.

Blant de ti kommunene som til nå har jobbet med å utvikle prosjektet er Nissedal og Vinje.

Egenorganisert aktivitet

Involvering og medvirkning av brukergruppe er en viktig del av prosessen og arbeidet, det er også kreativitet og innovasjon.

– Vi skal skape et nærmiljøanlegg som legger til rette for egenorganisert aktivitet på en morsom måte. Tanken er at vi kartlegger hvilket behov som ligger til grunn, og vil imøtekomme behovet ved å skape en arena man kan bevege seg på på en artig måte. Det skal altså ikke bare settes på plass en ny ballbinge dersom brukerne ikke ønsker det, men noe litt annerledes som dekker behovet, forteller Hagen.

Det har altså blitt lagt stor vekt på medvirkningsprosessen og å spisse en målgruppe for å finne ut av hvilket behov man vil løse.

– Anlegget vi jobber med er med utgangspunkt i målgruppen ni til seksten år, men vi tenker likevel og ikke ekskludere andre brukere. Til nå har vi funnet beliggenhet, spisset målgruppen og gjennomgått en medvirkningsprosess for å få ideer og forslag til anlegg og elementer vi skal legge til rette for, forklarer Hagen.

Gjennom medvirkningen har de landet på noen hovedpunkter som peker seg ut.

– Sykkelstier og løyper er noe mange ønsker seg, i tillegg til badeplass og et kreativt område. Mange sier de vil ha noe morsomt uten å helt konkret si hva de ønsker, så da tenker vi at det blir et kreativt område, sier Hagen.

Møteplass

I Nissedal ønsker de å lage en møteplass i nærhet til skolen og flerbrukshuset.

– Det er mye aktivitet på flerbrukshuset også på kveldstid, og det er der de fleste av kulturaktivitetene foregår. Der er det en skråning og en plass som ikke er så fin fra før av som vi har lyst til å bygge noe artig på og lage til en åpen og inkluderende møteplass, forteller Elin Fjalestad som er med i prosjektgruppa sammen med Anne Margrethe Espelid, Marius Vøllestad og Kristin Parkinson Vågen.

De planlegger å bygge noe artig som legger til rette for lek og aktivitet for hovedmålgruppen unge fra ti til seksten år.

– Vi ønsker også at det skal være en fin plass å sette seg ned å prate og for foreldre å sitte å vente mens ungene er på aktiviteter, forklarer Fjalestad.

Ønsker fra de unge i kommunen er at det skal være et område som legger opp til lek og aktivitet, og mulighet for å sitte ned.

– Og så synes de det er litt grått og kjedelig der nå, så de ønsker seg mer farger. Vi vet enda ikke helt hvordan det kommer til å se ut, men om vi er blant kommunene som får midler får vi bistand av Asplan Viak til å utforme området og det er veldig gøy, sier Fjalestad og legger til at deltakelsen i Tverga sin konkurranse har vært en lærerik prosess.