Uttalelsen kommer fra Tormod Karlsen, leder for HLF (Hørselshemmede landsforbund) Porsgrunn og Bamble.

Han og forbundet sendte brev i starten av mai og har purret igjen for noen dager siden.

Brannen i Meierigården i Porsgrunn sentrum oppsto 16. mars. Mye er ødelagt, men kontoret til HLF i første etasje er sannsynligvis intakt.

Trenger god akustikk

– Siden brannen har vi vært på utkikk etter nye lokaler, forteller Tormod Karlsen. – Men som vi skriver i brevet er det vanskelig for oss å finne passende lokaler. Vi er nemlig avhengig av lokaler med god akustikk.

Han forteller videre at de har sett på en rekke lokaliteter i sentrum. Et som framstår interessant er i Hammondgården.

– Men utfordringen er husleie. I Meierigården betalte vi 3200 kroner i året, i Hammondgården koster det 6000 per måned. Derfor søker vi om en økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Verdifullt utstyrt står igjen – ikke tilgang

Foruten å kontakte kommunen har lokallaget informert Arbeiderpartiets gruppe om sitt arbeid.

– Medlemmene der møtte oss på en positiv måte og var lyttende, men så langt har det dessverre ikke gitt konkrete resultater.

En annen ting er at lokallaget har teknisk utstyr til en verdi av 250 000 kroner stående igjen i lokalet sitt i Meierigården.

– Dessverre får vi ikke lov til å gå inn dit selv eller få andre til å gjøre det for å sjekke tilstanden på utstyret eller redde det unna før det er for sent, sier Einar Sørlie som er kasserer i HLF Porsgrunn og Bamble.

Hjelper mange

HLF driver blant annet med hørselstester. I løpet av 2022 skal den lokale foreningen ha hjulpet over 1000 personer, de fleste var innom Meierigården, men også hjemmebesøk ble foretatt og aktivitet på sykehjem. Opplæring av personell der og i hjemmetjenesten ble dessuten gjennomført. Laget har også et kontor i Langesund.

– Det vi håper på nå er at Porsgrunn kommune svarer oss og gir oss den nødvendig støtten til å fortsette aktiviteten i Porsgrunn.

Kommunesjefen

Rådmannen i Porsgrunn er Rose-Marie Christiansen. Hun bekrefter at kommunen har fått brevet fra lokallaget, at det ikke er besvart fordi en venter på avklaring. Når det gjelder sikkerheten og tilgang til bygget, er det politiet som har ansvaret.

– Vedrørende utstyret er det tegnet en forsikring som skal dekke, sier rådmannen.

– Hva med husleie-hjelp fra kommunen?

– Jeg kan ikke se at det er naturlig for kommunen å subsidiere husleie.

Eiendomssjef i kommunen, Ole Henrik Lia, opplyser om at kommunen ser etter muligheter for hvor en kan søke, men at det ikke er noen åpenbare plasser så langt.