Det går fram av rapporten «Rus og psykisk helse», forvaltningsrevisjon for Siljan kommune.

Den behandles snart av Siljan kontrollutvalg.

Vil ha det på agendaen

– Omkring dette med psykolog: Det er satt av penger til en slik virksomhet, og vi har søkt etter en, men vi har rett og slett ikke fått det til så langt, sier politiker i Siljan, Dag Jøran Myrvang (Arbeiderpartiet).

– Og generelt om temaet rus og psykisk helse i Siljan?

– Det vel ikke noe spesielt å si annet enn at vi må ha det på agendaen hele tida.

Anbefalingen

I sammendraget pekes det på «at kommunen i liten grad har rutiner og tiltak for å bruke erfaringer fra brukere og pasienter på en systematisk måte med tanke på å evaluere og utvikle tjenestene. Kommunen har ikke etablert brukerråd, og har heller ikke gjennomført bruker- eller pårørendeundersøkelser.»

Anbefaling:

Å «bruke brukererfaringer systematisk for å evaluere og utvikle tjenesten.»

Innstillingen er at kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til orientering. Men kommunedirektøren skal gi skriftlig tilbakemelding til utvalget om status for arbeidet. Det skal skje innen 31. mars 2023.