Det er informasjon fra Siljan kommune, og det konkrete stedet det kjøres til er avfallsanlegget på Rødmyr.

Fire dager oppgis for henting, det er onsdagene i september.

Melding: «Hageavfallet plassers ved veien innen kl. 08.30 på hentedagen».

Henting kan bestilles hos kommunen.

Kvist, gress og løv

Kommunen definerer hva hageavfall er på sin nettsider, og det er kvist, gress, løv, blomster, frukt og lignende.

Det som ikke er avfall, og som ikke blir tatt med, er restavfall, materialer og trevirke.

Pakkeråd og kvistlengde

I tillegg gis det råd om hvordan avfallet skal pakkes. Det innebærer at løv og gress og lignende skal samles i pappesker eller sekker. Kvist skal på sin side kuttes i lengder på 1,5 meter og buntes sammen med tau.

Det er gitt en begrensning på hvor mye en kan sende med:

• Maks 25 kilo pr. enhet

• Maks 15 enheter pr. husstand

• Avfallet må kunne håndteres av én person alene

Onsdagene i september lander for øvrig på datoene 7., 14., 21. og 28.