Erfaringene fra SIANs arrangement på Rådhusplassen tidligere denne måneden er summert opp og under torsdagens formannskapsmøte stemte politikerne for å nekte dem å komme tilbake.

– Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, innledet Trond Ingebrigtsen, gruppeleder i Ap, overfor formannskapet og viste til plakat som SIAN la rundt i Porsgrunn sentrum i forkant og under deres arrangement.

– Vi ser det er litt debatt rundt rådmannens innstilling, fortsatte Ingebrigtsen. Debatten han viser til er knyttet til om kommunen kan si nekte organisasjoner, som SIAN, å komme til byen for å ytre seg.

– Vi har hatt diskusjoner med flere og vi ønsker å fremme et alternativt forslag hvor vi anmelder, så får Høyesterett si om det er straffbart, la han til og var tydelig på at denne typen arrangement er ikke ønsket i kommunen.

Juridisk

Stine Margrethe Stamland i Frp tok deretter til talerstolen og stilte spørsmål ved om det juridiske ved forslaget var innafor og om det var foretatt noen ordentlig vurdering av dette.

– Det er problemet ved denne saken. Jeg syntes selv at det kostet uforholdsmessig mye penger, men det koster dessverre penger å leve i et demokrati. Jeg tenker at vi kan ikke legge opp til at det bare er de som kan betale for seg, som skal kunne ytre seg, sa Stamland og stilte spørsmål ved om det var verdt å gi saken så mye oppmerksomhet. Både gjennom saken i seg selv, men også det som var blitt fremmet.

Motreaksjon

Ordfører Robin Kåss (Ap) opplyste at kommunen ikke hadde brukt penger på å få en juridisk vurdering av forslaget, fordi dette også ville koste penger.

– Vi er ikke et domstolsorgan i formannskapet. Hvis man vedtar noe som går ut over loven, er det loven som gjelder. Grunnloven gjelder uansett, blant annet om religionsfrihet. Det er ikke noen stor juridisk utredning som ligger bak fellesforslaget som kom. Saksframlegget er ikke mer enn det det er.

Stamland tok igjen til ordet under talerstolen og opplyste at dette, verken for hennes del eller partiet, handlet om å forsvare organisasjonen eller deres ytringer. Men heller retten til å komme med dem.

– Jeg mener man skal få ytre seg så lenge man er innenfor norsk lov. Jeg er stolt og glad for at Porsgrunn kommune er en rasismefri sone og jeg er stolt og glad for at vi klarte å snu ryggen til og at demonstrasjonen var rolig.

– Jeg fremmer forslaget fordi jeg er usikker på jussen i dette og mener vi ikke skal vie dette mer oppmerksomhet enn det vi trenger.

Stemte for

Arrangement på Rådhusplassen kostet kommunen alene 172 000 kroner. Utgiftene knytter seg til rydding/flytting, leie av materiell, leie av maskiner, overtid for kommunens ansatte og tapte billettinntekter for kulturarrangementer. I tillegg kommer kostnader knyttet til planlegging og møtevirksomhet i forkant av arrangementet.

12 stykker stemte for fellesforslaget og ble dermed vedtatt. Frp stemte mot.

Det var Trond Ingebrigtsen (Ap) som fremmet fellesforslaget på vegne av H, Sp, MDG, KrF, Ap. Det gikk ut på at Porsgrunn kommune anmelder SIAN for å ha hengt opp plakater med hatefull ytringer, at organisasjonen tar regningen og at denne type arrangement er uønsket i kommunen. Det ble også lagt fram at denne typen arrangement faller utenfor det kommunen skal kunne legge til rette for.

«Hvis statlige myndigheter gir tillatelse til slike arrangement i Porsgrunn, så skal kommunen jobbe for at det velges et sted som ikke hindrer øvrige innbyggere og aktiviteter».