63-åringen har hele tiden nektet for å ha hatt sex med kvinnen i 40-årene ved to anledninger i 2017, men har innrømmet at de sendte seksualiserte tekstmeldinger til hverandre.

Kvinnen på sin side hevder de hadde sex.

Nå har tingretten frifunnet mannen.

Den kommunalt ansatte veilederen var tiltalt for å ha misbrukt overmaktsforholdethan hadde i form av sin stilling i en grenlandskommune, for å skaffe seg sex med henne.

«Besettelsesvanvidd»

Da saken ble avsluttet i tingretten i forrige uke, lanserte mannens forsvarer, advokat Ranveig Sem, teorien om at kvinnen kan ha fantasert om de to samleiene. Hun hevdet kvinnen var betatt av 63-åringen og viste til kvinnens psykiske helse.

Hvilke motiv kvinnen hadde for å fortelle om to tilfeller av samleie med veilederen sin, ville ikke retten spekulere i.

«Både aktor og forsvarer har redegjort for hvilke motiv fornærmede kan ha eller ikke ha for å skade tiltalte. Retten ønsker ikke å spekulere i dette, men peker på at det ikke er ukjent at personer med «besettelsesvanvidd» som blir avvist, kan få hevntanker», står det i frifinnelsesdommen.

Retten mente det var tvil om det hadde vært to tilfeller av sex, og at tvilen måtte komme den tiltalte 63-åringen til gode.

LES OGSÅ: Kvinne skal ha hatt ulovlige forhold før – tiltalt 63-åring nekter for sex: – Jeg ble smigret

Fortalte om mer sex

Tvilen bunnet i mangel på tekniske bevis og bevis i form av vitner, men også vitnemålet til en venninne av den kvinnelige klienten.

Venninnen fortalte nemlig i retten at kvinnen hadde ringt henne flere ganger når hun skal ha hatt sex med veilederen sin, og hun mente dette hadde skjedd mellom fem og ti ganger.

Kvinnen skal altså ha fortalt om atskillig flere samleier til venninnen enn det hun selv har oppgitt til sin behandler og til politiet og som mannen ble tiltalt for.

Retten pekte også på kvinnen psykiatriske situasjon og hennes diagnoser, som blant annet dreier seg om sterk tilknytning til enkeltpersoner. I dommen går det fram at dette kan ha påvirket hennes forklaring til sin behandler i psykiatrien høsten 2017, da hun skal ha fortalt om et seksuelt forhold mellom henne og veilederen.

LES OGSÅ: 51-åring hadde nesten 50 timers film med overgrep mot barn: – Jeg har gjort det jeg har gjort

Uetisk

Telemark tingrett viser i dommen til at det utviklet seg til et uheldig forhold mellom den kommunalt ansatte veilederen og hans kvinnelige klient i 2016 og 2017. Dette innebar at de sendte meldinger til hverandre med seksuelt innhold.

«Dette var åpenbart kritikkverdige og uetiske handlinger fra tiltaltes side, gitt hans oppdrag som veileder for fornærmede», står det i dommen.

Det er ikke klart om avgjørelsen vil bli anket.

– Påtalemyndigheten vil gjennomgå dommen og så er det opp til statsadvokaten å bestemme om den skal ankes eller ikke, skriver aktor i saken, politiadvokat Camille Granstrøm.

Dommen var enstemmig.

LES OGSÅ: