11 bompasseringer - en helt vanlig dag..

Etter noen måneder begynner bompengeregnskapet å sige inn over de fleste. Altså den ekstra kostnaden som bommene i Grenland påfører oss.
Av
Publisert