Jødehatet lever dessverre videre. Og det kommer fra mange steder.

En politisk aktivist her i landet vårt er Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han har pleid omgang med miljøer som har vært nær Frp.

Jeg mener ikke at Frp dermed er jødefiendtlig, det har jeg ikke grunnlag for å hevde, men Johansen var altså leder for organisasjonen Fridemokratene som dukket opp etter den såkalte «Bolkesjøprosessen» i Fremskrittspartiet i 1994. Den gangen Carl I. Hagen og co. foretok en større utrensking på et møte øst i Telemark. Dolkesjø ble det vel kalt i ettertid. 

Mange husker nok også hvordan Lysglimt Johansen var lidenskapelig i sitt forsvar for presidentkandidat og senere president Donald Trump i 2016. Presidenten som siden har blitt rettmessig kritisert for å relativisere rasistiske miljøer med å si «det er bra folk på begge sider» knyttet til en nynazistisk marsj rettet mot blant annet jøder.

Saker som Lysglimt Johansen har vært opptatt av er «homolobbyen» og «jødisk makt». Og nå kan Dagsavisen melde at politiet skal granske verbale angrep på det han kaller «det falske Holocaust-narrativet» som er en velkjent måte å trekke nazistenes jødeutrydding i tvil.

Det politiet skal etterforske er om disse utsagnene er i strid med straffelovens paragrafer om hatefulle ytringer. Det skal være på Donald Trumps favorittsted blant sosiale medier, Twitter, at Hans Lysglimt Johansen skal ha kommet med en rekke utfall mot Holocaustsenteret og Ervin Kohn, leder i Det mosaiske trossamfunn.

Rasisme er en gift som ødelegger fornuftig tanke, uansett hvor den blir spredd.

Jeg har selv snakket med en engelsk jøde, som kom med rasistiske utfall mot palestinere i Midtøsten. Mange muslimer sprer rasisme mot både jøder og også folk i kristne land. Og rasisme mot folk fra Midtøsten, gjerne muslimer, er dessverre også blitt mer alminnelig.

Det spiller ingen rolle hvem som sprer rasismen og hvem som er mål for den. Rasisme er ødeleggende. Det ligger dypt i mennesker å tro at «de» er helt annerledes enn «oss», at måten «de» lever på er mye mindre sivilisert enn måten «vi» lever på. Jeg skal til og med gå så langt som å si at enkelte samfunn er vesentlig mindre utviklet, er preget av både barbari og middelaldersk tankegods.

Det er slett ikke slik at alle samfunn er like gode. Det er en grunn til at mange flykter fra sine land for å søke en bedre framtid i Europa. Det er ofte fordi samfunnet de rømmer fra er mer tilbakestående enn vårt. Men det har ikke noe med rase å gjøre. Det har ikke noe med folks hudfarge å gjøre.

Men det kan ha noe med folks religion å gjøre Jeg har selv sett flere ganger i Nord-Irland hvordan hat, fordommer og mistro, preget ulike retninger av den kristne tro. Protestanter er innimellom rasistisk nedlatende mot katolikker. Det motsatte skjer også. 

Det er ofte slik at når man på nytt hører om konspirasjonsteorier om den jødiske rase så er det fordi man har funnet grobunn for ny antisemittisme som dessverre ikke er utryddet.

Alle som ikke tar til motmæle når de hører rasistiske utbrudd, er ikke nødvendigvis rasister selv, men de gjør det lettere for rasistene å spre giften sin. Det er noe vi alle bør tenke på.