Oligarker i Skien?

Oligarki er et begrep, mye brukt om maktstrukturene i Russland. Det kommer egentlig fra gresk, oligarkhía, og betyr fåmannsvelde. Det beskriver en styreform der den politiske makten er samlet hos noen få mennesker, også kalt oligarker.