Smaksdommernes høysang

DEL

MeningerDet er absolutt interessant å følge med debatten om gatekunsten i Skien. Eller dekoratørsmøreriet, som det ser ut som noen mener det er.

Tommy Sørbø, som er en kar jeg har stor respekt for, også for hans kunstfaglige vurderinger, opplever det som «estetisk schizofreni». Men han er ganske nyansert i kritikken og vektlegger også at intensjonene bak er gode, selv om han mener at resultatet ikke er helhetlig. Det må gode Tommy selvfølgelig få lov til og jeg mener han er med på å løfte nivået på debatten. Selv om jeg også mener at han melder seg «på lag» med folk som er urimelig kritisk til idealister som faktisk er med på å forskjønne en by. Forskjønne en by på en måte som de aller fleste mener er et kraftig løft.

Også Andreas Rishovd som er daglig leder i Kunsthall Grenland kommer med kritikk. Men i motsetning til Tommy Sørbø er Rishovds kritikk ikke spesielt nyansert. Den grenser til ren uthenging av både initiativtakere og kunstnere. Verken utførelse eller motivene slipper unna. Noen sitater fra innlegget Rishovd hadde i TA:

«…en sterk opplevelse av at «Gatekunst i Skien» er blitt et ukritisk, overflatisk og forhastet prosjekt som hadde hatt mye å tjene på i å kople seg opp til det profesjonelle kunstmiljøet i regionen.»

«Prosjektet «Gatekunst i Skien» er på ingen måte gatekunst!»

Og som bevis på hvor ville veier prosjektet er, er det hentet en setning fra Wikipedia: 

«Gatekunst, eller på engelsk street art, er ulike typer ikke-kommersiell bildekunst som er oppført i det offentlige rom, oftest ubestilt og gjerne ulovlig og anonymt på husfasader og andre steder». 

Men Rishovd gir seg ikke med dette: 

«…Fra mitt ståsted ser Art for All ut til å tjene gode penger på å ha dårlig betalte dekoratører til å utføre til dels spektakulære veggmalerier».

Og han slår til med en voldsom og ganske nedlatende betraktning: 

«Gatekunst i Skien»-prosjektet viser med all tydelighet at mangel på kunnskap om kunst er gjennomgående».

At mediene også får på pukkelen er helt til å leve med og ikke mer enn vi bør regne med: 

«Regionale medier (Varden og TA) har ikke gjort sin jobb. Den massive mediedekningen i begge aviser har vært helt uten ambisjoner om kritisk og undersøkende journalistikk, i dekkingen av et prosjekt som viser seg å ha en ganske kraftig slagside».

Den daglige lederen i Kunsthall Grenland kan ikke ha fulgt veldig godt med i mediene. Denne saken har vært bredt omtalt over forholdsvis lang tid. At mediene i sin innretning på stoffet ikke oppleves som enig med Rishovd er noe helt annet.  Og ganske bevisst. Jeg har aldri ment at destruktiv nedrakking på folkelige initiativ er den beste måten å bygge et samfunn på. 

Tommy Sørbø har et litt annet perspektiv, selv om han er kritisk på rent kunstfaglig grunnlag: 

« De som står bak veggmaleriene skal ha all honnør for initiativet, det synes jeg, byens fasade kan godt trenge et løft».

Og da er vi ved saken kjerne for folk flest, om ikke kunstbyråkrater og andre selvoppnevnte dommere av «den gode smak».

* Byens fasader trengte absolutt et løft. 

* Byens fasader fikk et løft. 

* Byen er forskjønnet. 

* Byen ser bedre ut. 

I tillegg har vi fått en omfattende og interessant kunstdebatt som vi alle kan ha glede av. Spesielt i de tilfellene man ønsker å møte meningsmotstandere med argumenter og eget syn, ikke bare med direkte devaluering av alle andres motiver, syn og kvaliteter. 

I skrivende stund har 1008 mennesker svart på spørsmål om kunsten som har løftet Skiens visuelle uttrykk mange hakk.

90 prosent sier: «Veggmaleriene er flotte! De pynter opp byen».

6 prosent sier: «Nei, dette kunne vi klart oss uten.»

4 prosent har tatt seg bryet med å svare: «Bryr meg ikke».

Jeg er helt på det rene med at meningsmålinger ikke alltid er helt presise. Men om 90 prosent av byens befolkning mener at dette har vært flott og pynter opp byen og alt tyder på at det er omtrent tallene er totalt sett også, så burde man kanskje tillegg det bitte litt vekt i stedet for å prøve å formulere en mest mulig elitistisk kritikk basert på åpenbare fordommer mot andre menneskers syn. Kanskje man til og med skal høre på 90 prosent av  folkene som bruker byen til vanlig og høyst sannsynlig opplever den som både penere og mer spennende etter at gatekunsten kom på plass? 

Det er vanskelig å se på Rishovds angrep på både ildsjelene som jobbet for prosjektet, utøverne som laget kunsten og befolkningen som har omfavnet den,  som annet enn et arrogant angrep på den alminnelige smak. 

For det er et velkjent poeng at flertallet ikke alltid har rett. Men det hender så visst at det bitte lille mindretallet noen ganger er på fullstendig ville veier også. 

Artikkeltags