Hvorfor skrive om terroristen?

SKIEN  20160212.
Skien Fengsel. Hovedport. 
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

SKIEN 20160212. Skien Fengsel. Hovedport. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

TA har fått noen spørsmål angående rettssaken mot massedrapsmannen som sitter fengslet i Skien. Det har hatt form av: «Hvorfor dekker dere den saken?». «Hvorfor gir dere terroristen reklame?».

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For det første er det åpenbart at hensikten ikke er å gi Breivik noen som helst form for reklame. Men saken har to aspekter som gjør at den bør dekkes, at folk bør få nøktern informasjon om det som skjer.

  1. Det er viktig, rent prinsipielt hvordan vi ivaretar rettspleien her i landet. Det er viktig å vise hvordan en mann som har begått de mest grufulle handlinger, blir straffet. Og hvordan man ivaretar både sikkerhet i forhold til at han faktisk skal sone og hans egen sikkerhet. Det er neppe tvil om at det også er et behov for at hans sikkerhet skal ivaretas. Det er angivelig mange som ønsker livet av den mannen og vi mener det er vesentlig at i norske fengsler er det både sikkerhet mot rømming og sikkerhet for de innsatte. Vi driver ikke barbarisk rettspleie i Norge der forholdene i fengslene er anarkistiske.
  2. Skien fengsel er en viktig statlig institusjon i vårt nærområde. Det er mange telemarkinger som har sitt daglige arbeid der. Det er på mange måter institusjonen Skien fengsel som er saksøkt av denne terroristen. Det er lokale mennesker som utøver sitt daglige arbeid i fengselet på Rødmyr som det stilles spørsmål ved. Vi mener det er en del av vår oppgave å vise også denne siden av rettspleien.

Når det gjelder hensyn til de pårørende som mistet noen på Utøya og i Oslo, eller som fikk noen av sine skadet både psykisk og fysisk, så er vi fullt på det rene med at all omtale av Breivik er en påkjenning. Det er et dilemma at media kan påføre dem ekstra belastning. Det er noe som vi tenker mye på.

Jeg er helt sikker på at omtale av Henry Oliver Rinnan og Vidkun Quisling etter den andre verdenskrig også var en stor påkjenning for de pårørende til alle dem som mistet livet, direkte og indirekte, på grunn av disse to. Men likevel mener jeg bestemt at det var riktig at folk som hadde vært underlagt terroren til Rinnan og Quisling i fem lange krigsår fikk vite hva som foregikk. Fikk vite hvordan samfunnet straffet dem det gjaldt.

Det er mange gode grunner til at dette er så avgjørende. Det ene er at folk skal vite at rettspleien og straffen blir ivaretatt på en måte som er i tråd med de rammer og lover, de dommer og oppfølging som vi har i Norge.  At en så kjent og beryktet fange som Breivik ikke får en bedre eller annerledes behandling enn det både ugjerning og straff forutsetter.

Men man bør også få vite hva han klager på. Hva er det som er så galt. Kan han ha et poeng? Kan selv en massemorder ha legitim rett til å påklage sine egne forhold? Kan det være noe i det som er grunnlag for saken?

Jeg har store problemer med å se noe som helst i fengselets behandling som kan gi Breivik medhold i retten eller i befolkningen. Folk fylles av avsky når det gjelder denne mannen og det han har gjort mot mange titalls uskyldige unge mennesker i begynnelsen av livet.

Men selv for en slik mann finnes det altså lover og regler. Og vi som samfunn driver altså med straff, ikke med hevn. Det er en vesentlig forskjell på det. Derfor mener vi det er rett at folk flest får et innblikk i disse forholdene. Kun ved presise opplysninger og faktabasert nyhetsdekning kan man unngå fordummende konspirasjonsteorier og tøvete myter.

Men i TA kommer det til å være en nøktern tilnærming til det hele. Eventuell sensasjonsjakt, eller vilje til å gi Brevik en «talerstol» for hans syke tankegods er det helt uaktuelt for oss å bidra til.

Artikkeltags